Thuận An phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021

Một góc TP Thuận An. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm

Theo đánh giá, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP.Thuận An đã thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng. Đó là tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID -19 hiệu quả, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP Thuận An tăng gần 3,8% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang, lập lại đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã huy động xã hội hóa thực hiện chỉnh trang đô thị với kinh phí gần 107 tỷ đồng, góp phần tạo bộ mặt đô thị mới cho TP.Thuận An.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An, cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của TP Thuận An năm 2020 vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng gần 3,8% so với năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang, lập lại đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã huy động xã hội hóa thực hiện chỉnh trang đô thị với kinh phí gần 107 tỷ đồng, góp phần tạo bộ mặt đô thị mới cho TP Thuận An.

 Nỗ lực ngay từ năm đầu tiên

Theo đồng chí Huỳnh Thị Thanh Phương, năm 2021 là năm đầu tiên Đảng bộ TP Thuận An triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I, xây dựng TP Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Với nhiệm vụ đó, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ thành phố và từng chi, Đảng bộ cơ sở phải tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII một cách đồng bộ và đạt kết quả cao ngay từ năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng phát triển đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả gắn với thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Thành ủy Thuận An đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đề ra. Cụ thể là thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, ổn định phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị.

Thành phố tiếp tục đầu tư công tác chỉnh trang, tăng cường lập lại trật tự đô thị; quản lý chặt chẽ, phân bổ hợp lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra; quan tâm thực hiện các công trình cấp thiết và các công trình theo tiêu chí đô thị loại I; đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.

Cùng với phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, TP Thuận An cũng tập trung thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới của tỉnh; nâng cao đời sống các đối tượng chính sách, quan tâm chăm lo các đối tượng xã hội…

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 248.782 tỷ đồng, tăng 6%.

- Giá trị dịch vụ thương mại đạt 89.421 tỷ đồng, tăng 23%.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 130,7 tỷ đồng, tăng 0,5%.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 3.715,622 tỷ, bằng 90,15%.

- Tổng chi ngân sách 1.478,221 tỷđồng, bằng 101,6%.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 4,4%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%.

- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 70,9%.

- Phát triển 150 đảng viên mới. Phấn đấu 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...            

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất