[Infographics] Chân dung Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

(ĐHXIII - Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII và đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phản hồi