Du lịch và công nghiệp phụ trợ - động lực của sự phát triển

Du lịch và công nghiệp phụ trợ - động lực của sự phát triển

(ĐCSVN) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh:  Từ tiềm năng và thế mạnh, xác định động lực phát triển của Ninh Bình trong thời gian tới là công nghiệp phụ trợ, du lịch chất lượng cao và dịch vụ. Từ đó, chú trọng làm thật tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn chiến lược, sâu rộng và dài hạn.