Sông Hinh: Hoàn thành tiếp xúc, vận động bầu cử HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII

Sông Hinh: Hoàn thành tiếp xúc, vận động bầu cử HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII

(ĐHXIII) - Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên đã phát biểu cám ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các đơn vị liên quan đã tổ chức, tạo điều kiện để các ứng cử viên được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; cảm ơn các cử tri đã quan tâm đến công tác vận động bầu cử của người ứng cử, đồng thời khẳng định dù trúng cử hay không trúng cử vẫn sẽ nỗ lực phấn đấu đấu hết mình, góp phần xây dựng huyện Sông Hinh ngày càng phát triển.