Tiếng loa bầu cử trên đảo Cồn Cỏ

Tiếng loa bầu cử trên đảo Cồn Cỏ

(ĐHXIII) - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, thời gian qua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đảo Cồn Cỏ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó phải kể đến hiệu quả của việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ của đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên...