Những vấn đề rút ra từ Đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay

Kính thưa các đồng chí!

- Thưa các bạn!

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 396-TB/BTGTW, ngày 09/8/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phê duyệt Đề án Trang tin điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII”.

 Hôm nay, ngày 03/7/2020, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.

leftcenterrightdel
TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phát biểu khai mạc 

Tổ chức cuộc Giao lưu này, chúng tôi mong muốn góp phần vào việc cung cấp thông tin cho bạn đọc về: Đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhất là đại hội điểm cấp trên cơ sở; đánh giá ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới.

Tham gia chỉ đạo và trả lời Giao lưu trực tuyến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

1. Tiến sỹ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến; các đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập.

*Trân trọng giới thiệu khách mời:

1. Đ/c Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

2. Đ/c Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

3. Đ/c Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương.

Cùng với các vị khách mời tại tòa soạn, Ban tổ chức có gửi câu hỏi đến các đồng chí: Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cùng tham gia trả lời bạn đọc.

Các cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; phóng viên các báo Trung ương và Hà Nội dự, đưa tin.

Ban Tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các vị khách mời đã tham gia trả lời Giao lưu trực tuyến; cảm ơn bạn đọc và phóng viên báo chí đã gửi câu hỏi tới Ban tổ chức.

Kính chúc sức khỏe Quí vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến của chúng ta thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam lên phát biểu Đề dẫn buổi Giao lưu trực tuyến.

Kính thưa: - Đ/c Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Đ/c Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Đ/c Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương.

- Thưa các đồng chí và các bạn!

leftcenterrightdel
TS. Trần  Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu Đề dẫn. 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới  Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt, một dấu mốc rất quan trọng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạch định đường lối, chính sách, định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đến năm 2045; định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược…

Để chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW; Ban  Tổ chức Trung ương đã có Hướng  dẫn số 26- HD-BTCTW “Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 396-KH/BTGTW về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đến nay, đại hội đảng cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo báo  cáo của Ban  Tổ chức Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 1/7/2020, tính đến ngày 20/6/2020, đã có 94% tổ chức cơ sở đảng trên toàn quốc tổ chức đại hội, trong đó có 1.665 đại hội bầu trực tiếp bí thư; đến hết ngày 30/6 đạt 99,75%. Hiện 85 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội, trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư. Trong đó, Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh là những đảng bộ theo dự kiến có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cao trong cả nước.

Để nhìn lại, rút kinh nghiệm từ đại hội điểm vừa qua nhằm tổ chức thành công đại hội cấp trên  cơ sở trong thời gian  tới, được sự chỉ đạo của lãnh  đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”.

Thưa các đồng chí và các bạn!

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi giao lưu

Nhìn từ thực tiễn đại hội điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được tổ chức vừa qua, chúng ta thấy, các cấp ủy được chọn chỉ đạo đại hội điểm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng các cấp, đại hội điểm; tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc; chuẩn bị văn kiện, nhân sự, kịch bản, đến công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhìn từ các đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương cho thấy, hầu hết đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Tại đại hội, các đại biểu đã nêu cao tính đảng, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của mình để đại hội diễn ra thành công.

Nhìn lại qua các đại hội đảng, một trong những thành công lớn nhất của đại hội điểm cấp trên cơ sở là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao. Đặc biệt, hầu hết các đại hội đều thực hiện thành công chủ trương thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư đảng bộ.

Đồng thời, báo cáo chính trị của các đảng bộ đều xác định rõ chủ đề và phương châm hành động, thể hiện sự quyết tâm của đảng bộ. Chương trình hành động nêu bật những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số đảng bộ tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở, bên cạnh những kết quả đạt được, để tổ chức tốt hơn đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, còn nhiều việc cần phải rút kinh nghiệm. Đó là: Chất lượng chuẩn bị văn kiện trình đại hội còn bộc lộ những hạn chế, dàn trải, chưa làm rõ các giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới. Việc đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra nhưng chưa thực sự sát, trúng và chưa khách quan, nhất là những hạn chế, yếu kém. Vẫn còn có những báo cáo chính trị nặng về kể thành tích, ít đề xuất, hiến kế để triển khai thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ. Cùng với đó là thời gian dành cho thảo luận và số lượng ý kiến thảo luận tại đại hội có nơi còn xuôi chiều, chưa có tranh luận tại đại hội.

Mặt khác, việc thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện tại đại hội dù được chuẩn bị kỹ, có phân công đại biểu chuẩn bị tham luận cụ thể nhưng có nơi còn nặng về minh họa cho báo cáo của Ban Chấp hành khóa trước.Việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện của trung ương, tỉnh, thành phố và tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội chưa sâu, chưa cụ thể. Phần thủ tục đại hội như trang trí, tặng hoa, chúc mừng còn hình thức…

Thưa các đồng chí và các bạn!

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Giao lưu

Từ những thành công và hạn chế của đại hội điểm cấp trên cơ sở, hiện các địa phương đã và đang tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức tốt hơn đại hội các Đảng bộ còn lại.

Để góp thêm những ý kiến quan trọng đối với đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay?” sẽ góp phần đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; nêu rõ những ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian tới.

Với tinh thần ấy, tại buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam rất mong muốn các đại biểu tham gia tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm 5 nhóm nội dung cơ bản sau:

1. Công tác tuyên truyền, cổ động, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau Đại hội. Vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong nhân dân.

2. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là chất lượng báo cáo chính trị cũng như công tác chuẩn bị chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự; trong đó chú trọng đến việc xây dựng phương hướng nhân sự, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

4. Những tình huống phát sinh tại đại hội và những biện pháp xử lý góp phần thành công của đại hội.

5. Những kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm cấp trên cơ sở; trong đó, chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội…

Thay mặt lãnh đạo Báo điện tử ĐCSVN, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách mời đã dành thời gian tham gia buổi Tọa đàm trực tuyến quan trọng, đầy ý nghĩa này.

Xin cảm ơn Quý độc giả của Báo điện tử ĐCSVN đã tích cực và sẽ tiếp tục tham gia đối thoại trực tuyến, đặt thêm nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung, chủ đề của Tọa đàm hôm nay.

Kính chúc sức khỏe Qúy vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Nhà báo Thu Hà: Chúng ta vừa nghe Tiến sỹ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày báo cáo Đề dẫn. Bây giờ bắt đầu giao lưu trực tuyến với các khách mời và độc giả của Báo.

Chúng tôi xin được bắt đầu câu hỏi của bạn đọc phuongnghi@gmail.com chuyển đến đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó điểm nhấn là Đại hội điểm cấp trên cơ sở?

 Đồng chí Vũ Đức Bảo:

Đảng bộ thành phố Hà Nội có 50 đảng bộ trực thuộc, gồm: 30 đảng bộ quận, huyện, thị xã, 20 đảng bộ trực thuộc với 2.310 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), 17.118 chi bộ, 449.299 đảng viên, chiếm trên 10% đảng viên cả nước.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp của Hà Nội được triển khai rất sớm, bài bản, có lộ trình, đặc biệt nghiên cứu rất kỹ các điểm mới của đại hội năm nay như: Chương trình hành động; quy trình 5 bước trong công tác nhân sự, khảo sát nhân sự trước đại hội; đặc biệt cập nhật những vấn đề mới trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước để định hướng cho Hà Nội 5 năm tới…

Với đặc điểm trên, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã triển khai đồng loạt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Hà Nội; tổ chức rất nhiều lớp tập huấn, xác định trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Đồng thời, xây dựng lộ trình tiến độ phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực tiếp tham gia 16 đoàn công tác có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các cơ sở và cấp trên cơ sở.

Đến giờ phút này, kết quả đại hội của Hà Nội, chúng tôi đã hoàn thành 100% 17.118 chi bộ đại hội. Đến ngày hôm nay, 2309 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (đạt 99,69%) đại hội thành công ở cơ sở. Duy nhất chỉ có một chi bộ ở trường Chu Văn An do thay đổi nhân sự nên tuần này mới tổ chức đại hội.

Tiếp đó, Hà Nội đã tổ chức chỉ đạo đại hội điểm 03 đại hội cấp trên cơ sở đó là: Quận Ba Đình, Huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Qua tập trung chỉ đạo đại hội của chi bộ cơ sở và đại hội điểm thì có thể rút ra một số kết quả nổi bật:

Thứ nhất, Hà Nội đã quán triệt đầy đủ những chỉ đạo mới của Trung ương trong Chỉ thị 35 và cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết của Ban Thường vụ thành ủy; trong đó xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm, đặc biệt nhấn mạnh điểm mới trong Chỉ thị.

Thứ hai, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai sớm theo tinh thần rõ việc, trách nhiệm và tập trung vào hai nội dung chính là văn kiện đại hội và nhân sự. Do vậy, dù Hà Nội cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch COVID-19 nên tiến độ có phần chững lại, nhưng khi Trung ương có chủ trương mới về tiếp tục cho chỉ đạo thì Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến giờ phút này, tiến độ đại hội cơ bản hoàn thành.

leftcenterrightdel
Các biên tập viên tốc ký câu trả lời của đại biểu

Về văn kiện đại hội, Hà Nội đã quán triệt đầy đủ đến các đồng chí từ chi bộ đến cơ sở, đặc biệt là cấp trên cơ sở những vấn đề cần quan tâm. Riêng Hà Nội, có chương trình 20 là Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội. Những nội dung, kết quả chương trình này là những sản phẩm rất cụ thể để tổ chức cơ sở đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nghiên cứu trong việc đánh giá tình hình nhiệm kỳ 5 năm qua, trong tổng kết kinh nghiệm bài học, những tồn tại, đặc biệt là định hướng trong nhiệm kỳ mới. Do vậy, năm nay chúng tôi cho rằng, chất lượng văn kiện được nâng lên, sát thực tiễn hơn.

Mặt khác, năm nay có điểm mới là việc xây dựng chương trình hành động trong khi đại hội. Đây là một chủ trương rất đúng đắn của Trung ương. Chúng tôi đã hướng dẫn các cấp xây dựng những công việc cụ thể của từng năm, từng lĩnh vực. Vì vậy, sau nghị quyết đại hội thì những công việc lớn mà đại hội đã ra nghị quyết thì bắt tay triển khai ngay trong thực tiễn. Tuy chưa đạt được kết quả cao nhưng tôi cho rằng, chủ trương này rất thiết thực hiệu quả, buộc các đại hội tập trung thảo luận, thống nhất những các vấn đề lớn trong nghị quyết, có tính chất cụ thể theo nguyên tắc, thời gian làm, ai làm, làm như thế nào? Như vậy, nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, về nhân sự đại hội, đến giờ phút này cơ bản thành công. Điều đặc biệt là chúng tôi có Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15, tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém trong nhiều năm vừa qua. Do vậy, một trong những nguyên nhân nhân sự đại hội không thành công là do tổ chức cơ sở đảng có vấn đề đoàn kết nội bộ, vấn đề sai phạm, có những vấn đề chưa thật thống nhất, đặc biệt là những sai phạm của cán bộ. Do vậy, trước đại hội, chúng tôi đã xác định có 83 tổ chức cơ sở đảng, tập trung là xã, phường, thị trấn có nhiều vấn đề trong sai phạm, mất đoàn kết thì đã tập trung giải quyết các vấn đề đơn thư, tập trung xử lý thay thế cán bộ, tập trung vào những vấn đề đảng viên quan tâm ở địa phương... Do vậy, rất mừng là 83/83 tổ chức cơ sở đảng đã  tổ chức thành công đại hội.

Còn đại hội ở xã, phường cũng có một số đơn vị không nhiều là một số nhân sự chủ chốt không trúng cử Ban chấp hành.

Còn đại hội đảng bộ của 3 đơn vị làm điểm thì đến giờ phút này thành công, trong đó 2 đơn vị bầu trực tiếp Bí thư.

leftcenterrightdel
 Phóng viên truyền hình tác nghiệp tại buổi giao lưu

Nhà báo Thu Hà: Thưa đồng chí Vũ Đức Bảo, bạn đọc đến từ địa chỉ btthuy2403@gmail.com gửi câu hỏi: Được biết,Hà Nội là một trong những đảng bộ dự kiến bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cấp trên cơ sở cao trong cả nước. Vậy công tác chuẩn bị được các cấp ủy tiến hành như thế nào?

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Về bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội thì Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo theo tinh thần là chủ động. Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thì khuyến khích những nơi đoàn kết, ổn định và có điều kiện thì bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng có chủ trương khuyến khích các đơn vị đăng ký và Ban Thường vụ Thành ủy duyệt.

Tôi cho rằng, quan điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội trong tình hình hiện nay là rất tốt. Một là, phát huy dân chủ trong Đảng; hai là, để các đồng chí Bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội; Ba là, để cho cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức để đảm bảo ngày càng dân chủ của Đảng.

leftcenterrightdel
 

Từ quan điểm đó, trong công tác chuẩn bị bầu cử tại đại hội, chúng tôi xác định trước tiên thì Ban thường vụ các cấp đó phải chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là vị trí chủ chốt Bí thư xem là có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín hay không?

Điểm mới của đại hội lần này là đại biểu, cán bộ, đảng viên nhìn vào kết quả công việc để đánh giá. Điều đó rất quan trọng bởi kết quả chính là thể hiện qua những công việc cụ thể của cả nhiệm kỳ.

Cùng với đó, chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn 24/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư để lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu thông qua Ban Chấp hành và bầu trực tiếp.

Kinh nghiệm ở đây những nơi nào chuẩn bị kỹ, tốt, tập trung thì đại hội sẽ bầu trực tiếp Bí thư. Một không khí cởi mở, dân chủ, xây dựng đóng góp, tôi cho là rất tốt.

Vừa rồi, Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 1 quận, 1 huyện và một số đảng bộ trực thuộc cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Theo dự kiến của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, gần 50% đảng bộ trực thuộc sẽ tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Đến nay, chúng tôi đã nhận được đăng ký của các đảng bộ và cũng đang tích cực chuẩn bị nội dung này.

Tôi nghĩ rằng, các đồng chí đứng đầu có uy tín, năng lực, trình độ, phẩm chất và đặc biệt có hiệu quả công việc trong điều hành thì cách thức bầu trực tiếp tại đại hội là tốt nhất, cũng là cách trả lời tín nhiệm nhất.

Hà Nội khuyến khích các đảng bộ trực thuộc thực hiện chủ trương này. Hy vọng sau đại hội này, những người đứng đầu cấp uỷ được bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội sẽ phát huy được những ưu điểm, đồng thời nhìn nhận được những khuyết điểm, hạn chế và có những giải pháp hiệu quả để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; từ đó ngày càng hoàn thiện để lãnh đạo tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Đình Long 

Nhà báo Thu Hà: Xin cảm ơn đồng chí Vũ Đức Bảo. Kính thưa đồng chí Lê Đình Long, bạn đọc Lê Hoàng Việt Lâm, tại Tp Hồ Chí Minh gửi câu hỏi: khi tham luận đại hội, một số ý kiến đề nghị thay đổi một số chỉ tiêu và cho rằng, chỉ tiêu nhiệm kỳ này phải cao hơn nhiệm kỳ trước, và như vậy mới có tác dụng kích thích sự phấn đấu, thi đua. Theo đồng chí, những ý kiến như vậy có xác đáng không?

Đồng chí Lê Đình Long: Theo cá nhân tôi, nhưng ý kiến đó có xác đáng, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí đảng viên với Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố và cần được lưu ý trong việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên mỗi một chỉ tiêu đưa ra đều được tập thể cấp ủy thành phố tổ chức thảo luận, đánh giá trên cơ sở thực tiễn của Đảng bộ thành phố để phân tích kỹ lưỡng, từ đó lựa chọn chỉ tiêu đó như thế nào để thực sự là động lực, phản ánh đúng bản chất và quan trọng hơn tất cả, đó là chỉ tiêu đó phải giúp được cho Đảng bộ, cho nhân dân thành phố có cuộc sống tốt hơn. Mặt khác chúng tôi cũng đã tổ chức lấy ý kiến đến từng chi, đảng bộ trực thuộc và có tổng hợp ý kiến tiếp thu, không tiếp thu, lý do không tiếp thu.

Đối với các chỉ tiêu của Nghị quyết đảng bộ thành phố cơ bản đều lựa chọn cao hơn so với nhiệm kỳ cũ, xứng đáng với tiềm năng phát triển của thành phố./.

Nhà báo Thu Hà: Xin cảm ơn đồng chí Vũ Đức Bảo. Xin được tiếp tục giao lưu với đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng. Bạn đọc Ánh Hồng tại địa chỉ: honganhtran06@yahoo.com.sg  gửi câu hỏi: Vừa qua chúng tôi được biết, công tác tuyên truyền Đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được Ban Thường vụ triển khai rất hiệu quả. Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn trong tuyên truyền Đại hội của Hải Phòng?

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

- Đồng chí Đào Khánh Hà: Trước hết xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Ánh Hồng với một câu hỏi rất thú vị và chắc chắn bạn Hồng phải luôn theo sát tình hình đại hội đảng các cấp của Hải Phòng nên mới đặt câu hỏi như vậy. Thành ủy Hải Phòng là một Đảng bộ lớn, 35 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trên 124.500 đảng viên, chiếm 6,2% dân số. Chúng tôi cũng xác định rõ công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Đại hội.

Có thể nói, công tác tuyên truyền được Thành ủy chủ động xây dựng từ rất sớm. Ngay tháng 7/2019, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 17 điểm cầu về  công tác tổ chức đại hội các cấp trên địa bàn, đồng thời, hướng dẫn tuyên truyền đại hội; chủ động cho các cấp triển khai từ sớm. Tính đến thời điểm này, liên quan đến công tác tuyên truyền về đại hội từ cơ sở đến TP được thể hiện ở một số điểm chính gồm:

Thứ nhất, đã hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền từ sớm và trong quá trình thực hiện, luôn tiếp tục cập nhật, đặc biệt là bài viết về hướng dẫn chuẩn bị đại hội các cấp ngày 6/6/2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được trao đổi, phổ biến tới từng chi bộ.

Thứ hai, đã chủ động bám sát yêu cầu Chỉ thị 35 và Hướng dẫn của Trung ương và triển khai trong toàn Đảng bộ từ cơ sở đến TP, trong đó xác định nắm chắc yêu cầu về tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáng chú ý là điểm mới của Chỉ thị 35 như đồng chí Vũ Đức Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã đề cập về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, công tác nhân sự…, được Thành ủy Hải Phòng triển  khai hiệu quả.

Thứ ba, để tuyên truyền hiệu quả, phải bám sát thực tiễn, trên cơ sở thành tựu, kết quả đạt được, tuyên truyền sâu rộng đến với tầng lớp nhân dân trên địa bàn; qua đó, tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng; đồng thời đánh giá rõ và kỹ về khó khăn, hạn chế, những mặt chưa đạt được của nhiệm kỳ cũ để hiến kế cho nhiệm kỳ mới.

Thứ tư, phát động và triển khai tốt phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực hiệu quả cùng với các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ năm, trong quá trình chuẩn bị văn kiện, chúng tôi cũng xác định phải hết sức kỹ lưỡng từ đề cương, dự thảo Báo cáo chính trị; việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đều được triển khai trên tinh thần dân chủ từ các chi bộ. Tất cả đều được tuyên truyền, giám sát thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuối cùng, thông qua công tác tuyên truyền để nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết vướng mắc, tạo đồng thuận. Công tác tuyên truyền cần thể hiện dưới các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng tiếp nhận từ nông thôn đến thành thị, từ nhóm công nhân, người lao động tới cán bộ, đảng viên nghỉ hưu, rồi cả cán bộ, đảng viên trong các cơ quan hành chính.

Nhà báo Thu HàBạn Thành Chung ở địa chỉ thanhchungbhd@gmail.com hỏi: Thưa đồng chí, hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng đại hội đảng đã liên tục có những luận điệu xuyên tạc, chống phá gây mất đoàn kết trong nội bộ, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cần có định hướng như thế nào cho phù hợp?

Đồng chí Đào Khánh Hà: Chúng tôi xác định việc chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm. Để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Khánh Hà

Trước hết, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và dân tộc, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc tiến hành đại hội đảng các cấp là một việc làm định kỳ thường xuyên, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới tại địa phương, đơn vị...

Thứ hai, triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới với nhiều diễn biến mới ngày càng phức tạp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã dày công xây dựng. 

Thứ ba, chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, kip thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh, nhất là trên internet, mạng xã hội với phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng.

Thứ năm, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” một cách hiệu quả. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình. 

Nhà báo Thu Hà: Xin cảm ơn đồng chí Đào Khánh Hà!

Thưa quý vị và các bạn! Chúng tôi nhận được câu hỏi của bạn Tuyết Thanh ở Bạc Liêu tại địa chỉ tuyetthanhbbl@gmail.com gửi tới câu hỏi cho đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình: Xin đồng chí cho biết kết quả và một số vấn đề đặt ra từ Đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhất là Đại hội điểm cấp huyện, thị và tương đương?

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Ở Ninh Bình, có 665/665 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công đại hội. Mới đây, ngày 19/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình, đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Từ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, có thể nhận thấy đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã bám sát quy định, chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; tổ chức nghiêm túc, trang trọng, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, đúng nguyên tắc, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đều thực hiện đủ các nội dung theo quy định và thành công tốt đẹp.

Nội dung, chương trình đại hội được bố trí hợp lý, khoa học. Đoàn chủ tịch đã có sự phân công cụ thể, điều hành Đại hội bám sát chương trình, trình bày rõ ràng, rành mạch. Đại biểu và đảng viên dự đại hội chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm trong bầu cử. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính phục vụ cho kiểm phiếu được thực hiện chu đáo. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, công tác an ninh trật tự, bảo vệ đại hội được chuẩn bị tốt đã góp phần vào thành công của đại hội.

Công tác nhân sự đại hội được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đổi mới cấp ủy. Việc ứng cử, đề cử, bầu cử tại đại hội và hội nghị ban chấp hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng; danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra cấp ủy có số dư theo đúng tỷ lệ quy định; bầu một lần đủ số lượng, cơ bản đúng nhân sự dự kiến, các đồng chí trúng cử đều đạt số phiếu bầu cao.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, nhiều nơi cấp ủy đã kết hợp công tác chuẩn bị nhân sự đại hội gắn với thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã bố trí được 59 bí thư và 22 chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương. Tại các đại hội đảng bộ cấp xã, các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, từ 92% trở lên.

* Một số vấn đề đặt ra từ đại hội đảng bộ các cấp là:

Thứ nhất, một số báo cáo chính trị chưa cân đối giữa nội dung đánh giá tổng kết với phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; giải pháp, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới còn ngắn. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Thứ hai, một số cấp ủy chưa kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và tư tưởng đảng viên, nên có một số đại hội đảng bộ bầu cấp ủy không đúng nhân sự dự kiến.  Một số xã trượt cả phó bí thư thường trực, trượt cả chủ tịch UBND.

Thứ ba, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên ở một số đơn vị không bảo đảm.

Thứ tư, một số ý kiến tham luận tại đại hội chất lượng chưa cao; có ý kiến còn mang tính kể lể thành tích, chưa tham gia đóng góp nhiều về các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Nhà báo Thu Hà:  Xin cảm ơn đồng chí Bùi Mai Hoa và xin quay lại tiếp tục giao lưu với đồng chí Vũ Đức Bảo. Thưa đồng chí, bạn Quang Huy ở Đảng bộ huyện Đông Anh cho rằng: Một trong những điểm mới của Đại hội lần này là bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí đánh giá như thế nào về nội dung đổi mới này, nhất là trong việc phát huy tinh thần dân chủ?

leftcenterrightdel
 

- Đồng chí Vũ Đức Bảo: Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội không phải là chủ trương mới với nhiệm kỳ này. Trong tinh thần Chỉ thị 35 đã nhấn mạnh, phát huy dân chủ trong Đảng, tăng cường khuyến khích những nơi có điều kiện thì bầu trực tiếp Bí thư.

Trước  tiên, tôi khẳng định, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn theo đúng tinh thần Chỉ thị 35.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ động và chuẩn bị để làm thật tốt bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, vừa đảm bảo được yêu cầu của Trung ương đặt ra, vừa đảm bảo được thực tế của Hà Nội.

Như các đồng chí đã biết, Hà Nội là một đảng bộ lớn nên những vấn đề mới khi lựa chọn thực hiện cần phải chuẩn bị kỹ, bởi tác dụng của nó tốt cũng có, chưa tốt cũng có, điều này sẽ có ảnh hưởng đến đại hội. Từ quan điểm đó, theo tôi:

Thứ nhất, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc triển khai thực hiện chủ trương này từ khâu rà soát các đảng bộ, xem xét một cách khách quan nhất và thậm chí đi vào cụ thể những đồng chí sẽ là nhân sự để bầu trực tiếp bí thư đại hội, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, ổn định và phát triển. Từ đó, chúng tôi xác định trước tiên phải thống nhất chủ trương này trong Ban Thường vụ các cấp, có nên hay không nên bầu trực tiếp Bí thư và tập thể Ban Thường vụ đó phải thống nhất và quyết định. Đối với cá nhân đồng chí bí thư, theo tôi cho rằng, lúc đầu còn e ngại, chưa dám đề xuất mặc dù cá nhân rất muốn; do đó, cần thông qua tập thể Ban Chấp hành để khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, đồng thời tập thể đó khẳng định đồng chí đó có đủ năng lực, trình độ và uy tín. Điều này rất quan trọng.

Thứ hai, phải quán triệt trong Đảng ủy trên tinh thần xây dựng, đóng góp. Thật ra, tâm lý các đồng chí bí thư trước thềm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội thì có phần nào lo lắng, hồi hộp… Nhưng rõ ràng, việc xác định trách nhiệm, uy tín của các đồng chí trước đại hội và tinh thần xây dựng của các đại biểu dự đại hội trên nguyên tắc cái chung, căn cứ hiệu quả của cấp ủy và năng lực của đồng chí bí thư để sáng suốt lựa chọn. Quan trọng là phải hết sức khách quan, công tâm vì cái chung chứ không có bè cánh, lôi kéo…

Thứ ba, về quy trình bầu trực tiếp bí thư tại đại hội là rất kỹ càng, từ việc lấy tín nhiệm, thông qua ban chấp hành rồi bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Nội dung này trong công tác điều hành chuẩn bị đại hội phải làm rất chu đáo, chuẩn chỉ và đồng chí Bí thư khi trình bày chương trình hành động của mình  phải có sức thuyết phục, tạo được niềm tin của đại hội.

 Tôi cho rằng, bước đầu Hà Nội đã tổ chức thành công một số đại hội cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, mà cấp trên cơ sở thì đặc biệt là cấp quận, huyện, số lượng đại biểu đông, rất nhiều các cơ quan địa phương trong đại hội. Vì công tác chuẩn bị kỹ như vậy nên cơ bản đã thành công.

Và từ kinh nghiệm này thì chúng tôi cho rằng, tới đây đồng loạt một số quận huyện, một số đảng bộ trực thuộc đã đăng ký việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Với kinh nghiệm bước đầu, chúng tôi sẽ trao đổi, chia sẻ,  đặc biệt là sự quan tâm sự lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá đúng tình hình để làm sao tạo được sự đồng thuận của các đại biểu tại đại hội. Những việc còn lại của Hà Nội là bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đặc biệt cấp trên cơ sở và trong cấp trên cơ sở, đặc biệt là cấp quận huyện thì sẽ thành công. Vấn đề thành công ở đây không phải chỉ là tỷ lệ số phiếu bầu cao, tỷ lệ tập trung, mà là sau đại hội, đồng chí bí thư cấp uỷ có thể phát huy được khả năng của mình, nhìn nhận những vấn đề hiện còn tồn tại để có khắc phục, uốn nắn.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, chúng ta đang quan tâm vai trò người đứng đầu. Nếu chúng ta lựa chọn đúng người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín chắc chắn địa phương đó sẽ phát triển. Kinh nghiệm này sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục theo  dõi, góp ý với Hà Nội, Chúng tôi xin sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp để Hà Nội triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, có lộ trình từng bước, thận trọng, đạt kết quả như mong muốn. 

Nhà báo Thu HàNói đến vấn đề này, xin được hỏi người trực tiếp được Đại hội bầu làm Bí thư. Xin chúc mừng đồng chí Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương, người vừa trúng cử Bí thư do Đại hội trực tiếp bầu với số phiếu cao. Đồng chí có thể chia sẻ tâm lý của mình trước, trong và sau khi có kết quả Đại hội như thế nào?

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương 

Đồng chí Lê Đình Long: Xin cảm ơn Nhà báo Thu Hà đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui với tôi.

Đảng bộ thành phố Hải Dương chúng tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tin tưởng, lựa chọn là địa phương tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh; đồng thời cho chủ trương thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Bản thân tôi được luân chuyển về giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Dương đến lúc tổ chức Đại hội được 1 năm 14 ngày, là một thời gian không phải là dài. Do đó về mặt tâm lý cũng có nhưng không nhiều, bởi trong tôi có niềm tin giống như đại đa số đảng viên trong Đảng bộ thành phố. Tuy mới được điều động về địa phương trong  thời gian ngắn, nhưng tôi đã được tập thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm, tạo điều kiện, đoàn kết cùng nhau hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị mang tính bước ngoặt, đột phá đối với sự phát triển của thành phố.

Chỉ trong năm 2019, TP. Hải Dương được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương với diện tích tự nhiên gồm 111,6 km2. Cũng trong năm 2019, TP. Hải Dương được công nhận là đô thị loại 1.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng người dân, công tác phòng chống dịch của tỉnh đã được triển khai rất tốt và kịp thời. Tinh thần yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ trong lúc khó khăn, niềm tin của người dân với Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao và củng cố vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành triển khai đại hội.

Sau khi nghe công bố kết quả bầu chức danh Bí thư Thành ủy tại Đại hội, cá nhân tôi thực sự xúc động, xen lẫn niềm vinh dự, tự hào và thầm tự hứa với mình sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng, niềm tin mà Đại hội dành cho cá nhân tôi./.

Nhà báo Thu Hà: Xin cảm ơn đồng chí Lê Đình Long!

Thưa quý vị và các bạn! Chúng tôi tiếp tục nhận được câu hỏi của Phạm Trung Dũng tại quận Ba Đình (Hà Nội) gửi câu hỏi tới đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình: Để có được những kết quả cao trong đợt Đại hội cấp cơ sở vừa qua, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Xác định công tác tuyên truyền luôn luôn đi trước và góp phần quan trọng vào thành công đại hội, do vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội ban hành Kế hoạch số 01-KH/TBTTPV, ngày 02/12/2020 về tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

* Về nội dung tuyên truyền: chia làm 3 đợt:

- Đợt 1: Từ tháng 12/2019 đến trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 15 ngày. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: 

+ Quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội của Trung ương, của tỉnh: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 182 -KH/TU, ngày 06/11/2019 của Tỉnh uỷ “Về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”,...

+ Tuyên truyền những thành tựu của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

+ Tuyên truyền các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo.

+ Tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, diễn biến, kết quả đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện (Đến ngày 22/6/2020, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở; từ ngày 17-19/6/2020, Đảng bộ thành phố Ninh Bình - đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội).

- Đợt 2: Trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 15 ngày đến sau khi bế mạc Đại hội 5 ngày.

+ Nội dung tập trung tuyên truyền công tác đại hội đảng bộ cấp tỉnh: Công tác chuẩn bị đại hội, diễn biến và kết quả Đại hội (có tổ chức 02 cuộc họp báo trước và sau Đại hội).

+ Phản ánh các hoạt động chào mừng, sự quan tâm, tình cảm, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ đối với Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

- Đợt 3: Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp  

* Về hình thức tuyên truyền: Chỉ đạo triển khai trên tất cả các loại hình: Báo chí, trực quan, tuyên truyền miệng, trang thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh, các tài liệu, ấn phẩm. Tiến hành các hoạt động tuyên truyền như; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; công trình chào mừng Đại hội... ; tạo sự đa dạng, trang trọng, không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

leftcenterrightdel
Các đồng chí Lãnh đạo Báo tại Giao lưu 

Nhà báo Thu Hà: Chúng tôi tiếp tục nhận được câu hỏi của bạn Trần Lam tại địa chỉ tranduclambnb2@gmail.com  gửi tới đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình: Theo đồng chí, tại các đại hội mà nhân sự dự kiến lại không trúng cấp uỷ thì nên giải quyết như thế nào?

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Tại đại hội mà nhân sự dự kiến lại không trúng cấp uỷ, thì đây chính là một vấn đề đặt ra cần quan tâm và đây chính là sự không thành công của đại hội.

Nhưng nếu nhân sự dự kiến lại không trúng cấp ủy thì người chủ trì phải rất bình tĩnh, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tiếp tục điều hành đại hội theo chương trình đã được thông qua. Sau đại hôi sẽ căn cứ nhân sự cụ thể để xin ý kiến cấp trên và kiện toàn vào một phiên họp ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới. (Không thể bổ sung luôn trong đại hội, vì nhân sự trước khi đưa vào danh sách phải làm quy trình với nhiều bước trong quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TW).

Nhà báo Thu Hà: Xin hỏi đồng chí Đào Khánh Hà: Trong quá trình xây dựng văn kiện, có các ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều. Vậy làm thế nào để đảng viên phát huy dân chủ, vừa tranh thủ được nhiều ý kiến xây dựng văn kiện tích cực, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương?

Đồng chí Đào Khánh Hà: Như chúng ta đã biết, Báo cáo Chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Báo cáo Chính trị phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Do đó, muốn phát huy cao nhất dân chủ, tranh thủ được nhiều ý kiến tâm huyết, xây dựng văn kiện chất lượng, phù hợp thực tế địa phương, các cấp ủy cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Trong quá trình soạn thảo dự thảo văn kiện:

Trước hết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, định hướng phát triển của địa phương, đơn vị, về quan điểm, cần thống nhất: Không né tránh những vấn đề phức tạp, còn có ý kiến khác nhau mà phải đưa những vấn đề này ra bàn bạc, thảo luận công khai, phản biện thấu đáo để đi đến thống nhất.

Thứ hai, trong khi xây dựng văn kiện cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở dự báo sát tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Điều này, sẽ góp phần tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với văn kiện của đại hội.

2. Trong quá trình lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện:

Thứ nhất, để phát huy dân chủ song vẫn đảm bảo tính tập trung, cần định hướng trước các nội dung cần tập trung thảo luận, lấy ý kiến (về những vấn đề mới, vấn đề khó thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị).

Thứ hai, việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia cần được thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, xuôi chiều, làm cho xong việc. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người đứng đầu, chú ý trân trọng ý kiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, cán bộ lão thành – nhất là trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (trực tiếp xây dựng các dự thảo văn kiện, Tiểu ban văn kiện đại hội cần có dự báo trước những vấn đề có thể còn có ý kiến khác nhau, thậm chí là trái chiều; chủ động phương án giải đáp...).

3. Trong thảo luận, tham luận tại đại hội:

Trước hết, cũng cần định hướng trước về cơ cấu, nội dung trong phân công tham luận để đảm bảo sự tham gia toàn diện, sát, trúng các nội dung của Báo cáo Chính trị, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội.

Thứ hai, trong điều hành Đại hội, việc quan trọng hàng đầu là Đoàn Chủ tịch phải tạo ra diễn đàn thật sự dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mọi đại biểu, tập trung thảo luận để tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối được thể hiện trong nội dung dự thảo văn kiện.

Thứ ba, bên cạnh những tham luận được chuẩn bị sẵn, cần quan tâm đến phần thảo luận, tranh luận tại đại hội: gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích.

Khi kết luận phần thảo luận, cần nêu rõ những vấn đề mới được bổ sung; phải tiếp thu những ý kiến thảo luận hay, đúng để bổ sung vào dự thảo nghị quyết đại hội.

4. Về trách nhiệm đảng viên: Để việc xây dựng dự thảo văn kiện đại hội phát huy được cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cần đòi hỏi ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu một cách công phu toàn diện, nắm vững một cách có hệ thống những chủ trương, đường lối, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong dự thảo các văn kiện...

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Khánh Hà trả lời phỏng vấn báo chí. 

Nhà báo Thu Hà: Cũng liên quan tới nội dung này, bạn đọc Phương Nghi ở địa chỉ phuongnghicpv@gmail.com gửi đến câu hỏi cho đồng chí Bùi Mai Hoa: Để thực hiện thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở thời gian tới về công tác tuyên truyền, cần phải lưu ý và nhấn mạnh những vấn đề gì?

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Rút kinh nghiệm từ đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội điểm cấp huyện, để thực hiện thành công Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, thời gian tới về công tác tuyên truyền, cần phải lưu ý và nhấn mạnh những vấn đề sau:

(1) Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng các cấp: Quy trình đại hội, tiêu chuẩn nhân sự đại hội, chuẩn bị văn kiện đại hội… theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 182 của Tỉnh ủy…

(2) Đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các loại hình: Báo chí, trực quan, tuyên truyền miệng…đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân chào mừng sự kiện.

(3) Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng tư tưởng chính trị cho đại hội về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng văn kiện và nhân sự tham gia cấp ủy, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có giải pháp chỉ đạo.

- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội.

- Kịp thời phát hiện, phê phán tư tưởng bè phái, vận động bầu cử, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng,...Kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp thông tin sai sự thật gây hoang hoang dư luận, mất lòng tin của nhân dân…

Nhà báo Thu Hà: Vâng thưa đồng chí, bạn đọc Quang Hưng ở Báo Đầu tư cũng gửi tới câu hỏi: Là một cán bộ luân chuyển, đồng chí có tâm lý lo ngại khi được Tỉnh ủy chọn làm Đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư không?

Đồng chí Lê Đình Long: Tôi được chính quyền điều động luân chuyển từ 21/5/2019. Từ đó đến nay, cá nhân tôi luôn cố gắng và tâm niệm cùng với tập thể Đảng bộ và chính quyền xây dựng TP Hải Dương trở thành trái tim, điểm sáng trong khu vực và tỉnh Hải Dương. Là một cán bộ luân chuyển về nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm của cấp trên và sự đồng thuận, đồng lòng ủng hộ của tập thể lãnh đạo thành phố và đặc biệt nhân dân TP Hải Dương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của thành phố.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đình Long trả lời phỏng vấn báo chí

Thời gian qua, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều công việc lớn nhằm nâng cấp TP. Hải Dương trở thành đô thị loại I. Đó là điều chỉnh địa giới hành chính để thuận lợi hơn trong việc quản lý; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và đại hội cơ sở với 20.000 đảng viên, chiếm 1/5 đảng viên toàn tỉnh với 76 đầu mối đảng bộ cơ sở.

Có thể nói, với sự đoàn kết, đồng thuận đó, chúng tôi rất tự tin chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, lựa chọn Đảng bộ vừa tổ chức Đại hội điểm, vừa bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Nhà báo Thu Hà: Thưa đồng chí Lê Đình Long, được biết Đảng bộ Thành phố Hải Dương có một số đơn vị hành chính mới sáp nhập. Điều đó có thuận lợi hay khó khăn gì trong quá trình tổ chức Đại hội của đơn vị mới đó không, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Đình LongThực hiện Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH13 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Hải Dương được điều chỉnh địa giới hành chính trên cơ sở sáp nhập thêm 5 đơn vị cấp xã từ các huyện Gia Lộc, Thanh Hà, Tứ Kỳ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đình Long trả lời tại buổi giao lưu

Ngay từ khi lập đề án, hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, xác định được những thuận lợi, khó khăn của thành phố, của bản thân từng xã khi sáp nhập về nên chúng tôi đã phân công ngay một số đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp phụ trách các xã. Mặt khác, tập trung chỉ đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên xuống địa bàn các xã để nắm bắt, kiểm tra công việc; tham gia hoặc trực tiếp giải quyết những công việc cần thiết ở cơ sở; tiếp xúc với đại diện tập thể hoặc cá nhân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị gắn với tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho nhân dân. Chủ động giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ sở theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo các công việc vượt thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, quyết liệt với mục tiêu dành sự thuận lợi nhất cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã mới sáp nhập về. 

Qua đó, chúng tôi đã chỉ đạo, phân công cấp ủy thành phố sát cánh cùng tập thể cấp ủy các xã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi tiết, phù hợp với thực tiễn cũng như định hướng phát triển của xã trong sự phát triển của thành phố và nhận được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã. Chính vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã đảm bảo chất lượng, tiến độ, đủ số lượng, đúng cơ cấu; qua đó, đóng góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Nhà báo Thu Hà: Vâng thưa đồng chí Lê Đình Long, bạn Thành Trung tại địa chỉ dinhthanhtrung149@gmail.com gửi câu hỏi: xin đồng chí cho biết những điểm nhấn quan trọng để Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương thành công tốt đẹp?

Đồng chí Lê Đình Long: Để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, điều đầu tiên phải nói đến là sự đoàn kết, chung chí hướng và hành động trong tập thể cấp ủy; sự đoàn kết, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; điều này đã được thể hiện qua kết quả của Đại hội.

Tiếp đến là sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo Đoàn công tác, hướng dẫn của tổ công tác, hỗ trợ của tổ giúp việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập.

Cuối cùng là công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại hội, thành phố đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, cộng với sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan tuyên truyền từ trung ương đến địa phương, trong đó có Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đã góp phần vào sự thành công của đại hội./.

Nhà báo Thu Hà: Thưa các đồng chí! Bạn đọc Đức Trung ở địa chỉ nguyenductrungtaybac@gmail.com gửi câu hỏi: Được biết trên thực tế, tại đại hội đảng các cấp, có những nhân sự dự kiến vào các chức danh chủ chốt nhưng lại không trúng vào Ban Chấp hành, các đồng chí đã xử lý tình huống này như thế nào?

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Đức Bảo trả lời phỏng vấn báo chí

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Trước tiên, quyền quyết định cao nhất là Đại hội.  Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành, Ban Chấp hành bầu ra các vị trí chủ chốt. Như vậy, các đồng chí chủ chốt không trúng cử thể hiện tín nhiệm không cao. Về nguyên tắc, chúng ta phải tôn trọng kết quả của Đại hội. Sau này,  xử lý như thế nào trongsắp xếp bộ máy thì Ban Thường vụ các cấp sẽ quyết định.

Đồng chí Đào Khánh Hà: Vừa qua,với 4 đại hội điểm cơ sở của Hải Phòng đã không xảy ra tình huống trên. Để làm được điều này, tôi cho rằng, việc công khai, dân chủ là một yếu tố quan trọng. Còn nếu tình huống đó xảy ra, chúng ta phải tôn trọng kết quả bầu cử.

Đồng chí Lê Đình Long: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Vũ Đức Bảo và đồng chí Đào Khánh Hà. Chúng ta phải làm đúng nguyên tắc bầu cử. Vấn đề đặt ra là sắp xếp vị trí cho các đồng chí không trúng cử vào Ban Chấp hành như thế nào.

Với Hải Dương, những đồng chí uy tín giảm sút, ngay từ đầu, chúng tôi sẽ làm việc. trao đổi. vận động tuyên truyền. Theo đó, có đồng chí chúng tôi cho nghỉ theo quy định, có đồng chí bố trícác vị trí công tác khác, thậm chí vẫn cho tham gia dự đại hội nhưng sau đại hội sẽ phân công. Có những vị trí nhân sự chưa đảm bảo điều kiện sẽ bầu khuyết và sau đại hội, Ban Thường vụ sẽ xem xét để chỉ định bổ sung...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trả lời tại buổi giao lưu

Nhà báo Thu Hà: Câu hỏi của phóng viên Lại Hoa (Đài Tiếng nói Việt Nam):Trong công tác chuẩn bị nhân sự thì kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội cục bộ, bè phải, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền… Đ/c Vũ Đức Bảo đánh giá như thế nào về biểu hiện bè phái, vận động chạy chức, chạy quyền trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội và Hà Nội đã giải quyết theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như thế nào?

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Đức Bảo

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Về vấn đề này, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 15 về tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém.

Thành ủy Hà Nội có 83 tổ chức cơ sở đảng tạm gọi là yếu kém và 9 quận, huyện được Ban Thường vụ đưa vào diện theo dõi. Để đại hội không còn hiện tượng bè cánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo thì cần giải quyết tận gốc những vấn đề này. Trước tiên là phải công bố công khai các sai phạm của các cán bộ có vi phạm, đồng thời nơi nào năng lực cán bộ hạn chế, nơi nào cán bộ mất đoàn kết thì phải thay thế ….

Vừa qua, Hà Nội đã tăng cường một số các đồng chí là giám đốc các sở, ngành, các đồng chí thành ủy viên trẻ xuống làm bí thư một số quận, huyện và cũng xem xét kỷ luật một số cán bộ vi phạm… Và những nơi nào mất đoàn kết, nơi nào năng lực cán bộ yếu kém thì Ban Thường vụ các cấp phải kiên quyết giải quyết, nhất là đoàn kết nội bộ.

Với các giải pháp như vậy đã tạo không khí thật sự cởi mở, tin tưởng trước thềm đại hội.Những vấn đề liên quan đến đơn thư tố cáo, khiếu nại đã được giải quyết từ trước, đặc biệt là vấn đề đoàn kết nội bộ. Do vậy, trong các đại hội cấp cơ sở vừa qua, tình trạng bè cánh, mất đoàn kết, vận động đã gần như không còn. Điều này thể hiện cụ thể là ở 83 tổ chức cơ sở đảng diện yếu kém cần củng cố thì tỷ lệ trúng cử cấp ủy đều cao. Vì thế, có thể khẳng định, điểm nổi bật của Hà Nội nhiệm kỳ vừa rồi chính là tinh thần đoàn kết, thực sự cởi mở, dân chủ.

Nhà báo Thu HàThưa quý vị và các bạn! Chúng tôi xin tiếp tục gửi tới đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình câu hỏi của bạn Thùy Linh ở địa chỉ linhnguyenthuy76@gmail.comNội dung như sau:  Là người trực tiếp tham gia chỉ đạo Đại hội tại các cấp uỷ, đồng chí thấy có những tình huống nào phát sinh tại Đại hội cần trao đổi?

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Do quá trình chuẩn bị kỹ, nên chưa có tình huống nào phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại tỉnh Ninh Bình vừa qua.

leftcenterrightdel
Các đồng chí Ban Thư ký, Trung tâm Kỹ thuật biên tập, xuất bản câu trả lời truyền tải đến bạn đọc

Nhà báo Thu HàThưa đồng chí Đào Khánh Hà, bạn đọc có địa chỉ hahongha01@gmail.com hỏi: Từ kinh nghiệm thực tế chỉ đạo đại hội các cấp và đại hội cấp trên cơ sở ở Hải Phòng, đồng chí có thể cho nêu những kinh nghiệm rút ra để tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong thời gian tới?

Đồng chí Đào Khánh Hà: Từ thực tế tổ chức đại hội đảng các cấp vừa qua trên địa bàn Thành phố, chúng tôi đã rút ra những kinh nghiệm như sau:

Một là, chú trọng công tác quán triệt triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là những yêu cầu, quy định mới phải được hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cụ thể, chi tiết, thống nhất.

Hai là, cấp ủy triệu tập đại hội phải nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng về tổ chức đại hội; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp với công tác đại hội thông qua kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy cấp trên trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Ba là, luôn giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nhất là nội bộ cấp ủy, ban thường vụ, thường trực. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm, phải giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và quyết định theo đa số.

Bốn là, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng văn kiện đại hội, nhất là Báo cáo Chính trị. Chuẩn bị nhân sự đại hội phải bám sát Chỉ thị 35-CT/TW và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tiến hành chặt chẽ, thận trọng, khách quan, làm đến đâu chắc đến đó; gắn liền với điều động, luân chuyển, bố trí, phân công các cấp ủy viên trước và sau đại hội.

Năm là, chuẩn bị kỹ lưỡng về chương trình đại hội, nhất là chương trình bầu cử và thảo luận tại đại hội; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo không khí sinh hoạt chính trị sâu rộng trước, trong, sau đại hội.

Nhà báo Tiểu Phương (Báo Nhân dân) hỏiVề việc lựa chọn đơn vị làm điểm, thông thường lựa chọn có đơn vị thuận lợi, nhưng vừa qua cũng có đơn vị được lựa chọn đang gặp khó khăn, điều này thể hiện bản lĩnh của cấp ủy. Xin các đ/c chia sẻ về vấn đề này?

leftcenterrightdel
 Nhà báo Tiểu Phương, Báo Nhân dân 

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Về quan điểm Hà Nội, đại hội điểm là để rút kinh nghiệm với quận, huyện và đảng bộ trực thuộc. Những khối này đều có những đặc điểm khác nhau. Yêu cầu qua đại hội điểm, chúng ta phải tổng kết, rút kinh nghiệm được những vấn đề cần quan tâm, trong chuẩn bị văn kiện, nhân sự và đặc biệt là trong điều hành đại hội, làm sao phải đúng theo quy định và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đại hội.

Từ yêu cầu đó, chúng tôi quan niệm rằng, không phải hẳn là những đơn vị điểm phải tốt. Trước tiên, phải xem công tác chuẩn bị đại hội của đơn vị đó, xem văn kiện có tương xứng để các huyện, quận học tập hay không?, vì mỗi quận, huyện có những đặc điểm không giống nhau.

Thứ hai, công tác tham mưu, tổ chức và điều hành đại hội của Ban Thường vụ. Đây là điều quan trọng, có thể rút kinh nghiệm cho các đại hội khác.

Ngoài ra, chúng tôi rất quan tâm đến việc xây dựng kịch bản đại hội. Đại hội phải tuân thủ các nguyên tắc đã đề ra, đảm bảo đúng, đủ, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn...

Thứ ba, đoàn kết thống nhất là yếu tố rất quan trọng. Nói cái gì cũng phải có yếu tố xây dựng. Đại hội là nơi giải quyết những vấn đề rất lớn chứ không phải giải quyết đơn thư. Đại hội tập trung trí tuệ của tập thể bàn những vấn đề rất lớn về kết quả và những tồn tại của cả nhiệm kỳ vì cái chung, trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tôi cho rằng, từ nguyên tắc đó, chúng ta xác định, lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm không hẳn là toàn thuận lợi, không có vấn đề.

Để tổ chức tốt đại hội điểm, cần chuẩn bị chu đáo các khâu, trong đó chú trọng sức chiến đấu, phát huy trí tuệ của Đại hội. Nhìn chung, đại hội điểm ở Hà Nội có sức chiến đấu rất cao thể hiện ở nội dung văn kiện đại hội, các bài tham luận của các đại biểu, tiêu biểu là đại hội điểm Đảng bộ Quận Ba Đình.

Qua đại hội vừa rồi, chúng tôi đã rút rất nhiều kinh nghiệm trong chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự và điều hành đại hội, tạo không khí dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất Đảng….

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại giao lưu

Đồng chí Đào Khánh Hà: Với thực tế Hải Phòng, chúng tôi cũng chọn theo các mô hình. Trong đó, những đơn vị được lựa chọn có những thuận lợi nhất định, nhưng không phải tất cả các yếu tố đều thuận lợi.

Tôi ví dụ một đơn vị làm điểm ở cấp quận là quận Lê Chân. Đồng chí Bí thư quận ủy cũng là cán bộ luân chuyển về. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các công việc, đặc biệt là giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận, đồng chí Bí thư cùng Ban Thường vụ cấp ủy phải rất quyết liệt thì mới đạt được kết quả tốt trong công tác giải phóng mặt bằng và phát triển kinh tế - xã hội.

Hay một Đảng bộ khác trực thuộc Thành ủy Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp. Đây là đơn vị tự chủ toàn bộ về kinh phí, rất khó khăn, tuy nhiên cũng đang triển khai và tổ chức thành công Đại hội.

leftcenterrightdel
Các biên tập viên tốc ký câu trả lời của đại biểu 

Nhà báo Thu Hà: Một câu hỏi nữa được bạn đọc Mai Hương ở địa chỉ huongmai84@gmail.com gửi đến: Có ý kiến cho rằng, phải chăng việc xây dựng, thảo luận, góp ý kiến các văn kiện của Đại hội có phần bị “xem nhẹ” so với công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Xin đồng chí cho biết quan điểm về vấn đề này?Câu hỏi này chúng tôi đã chuyển đến đồng chí Bùi Mai Hoa.

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Điều đó cũng có, nhưng chỉ là số ít. Ở Ninh Bình, việc xây dựng văn kiện, thảo luận cũng được đầu tư thời gian thỏa đáng. Được lấy ý kiến đóng góp qua nhiều vòng, lấy ý kiến rộng rãi nhiều đối tượng khác nhau và thông qua nhiều hình thức khác nhau. Quan điểm của tôi là đại hội không chỉ quan tâm tới công tác nhân sự, mà phải dành thời gian thỏa đáng cho việc xây dựng văn kiện, tham luận. Đặc biệt là phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Nhà báo Thu HàThưa đồng chí Vũ Đức Bảo, bạn Lê Hương đến từ Lâm Đồng tại địa chỉ lehuongld@gmail.com gửi câu hỏi: Việc tập trung giải quyết những điểm nóng, khiếu nại tố cáo là một vấn đề rất quan trọng, góp phần tổ chức thành công Đại hội. Quan điểm của đồng chí về vấn đề này?

Đ/c Vũ Đức Bảo: Để đại hội các cấp thành công thì một trong những nguyên nhân rất quan trọng là giải quyết điểm nóng.

Nóng có nhiều loại: Đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên về những sai phạm; Về công tác nhân sự đại hội thể hiện ở năng lực, trình độ, phẩm chất cán bộ; Về đoàn kết nội bộ.

Như đã chia sẻ lúc đầu, Ban Thường vụ Đảng bộ Hà Nội đã tập trung giải quyết những vấn đề này. Tinh thần là kiên quyết giải quyết xong mới cho tổ chức đại hội.

Hà Nội vừa rồi tập trung xử lý một số vấn đề tại 83 tổ chức cơ sở đảng xã, phường và 9 đảng bộ cấp trên cơ sở một cách cơ bản và căn bản theo tinh thần chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo TP; ví dụ: Đơn thư là phải tập trung giải quyết, kết luận theo thẩm quyền; làm rõ đúng. sai đối với các đồng chí cán bộ liên đới, nhất là các đồng chí tham gia Ban Chấp hành các cấp.

Tôi nghĩ đây là vấn đề rất quan trọng. Hà Nội coi việc giải quyết xong điểm nóng trước thềm đại hội là một kinh nghiệm sâu sắc. Thực tế vừa rồi, minh chứng bằng tổ chức thành công 83 đại hội cơ sở đảng, nhân sự bầu trúng, bầu đúng. Quan trọng là cán bộ, đảng viên tin tưởng, bỏ phiếu thực tâm, thực lòng.

Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm bước đầu như vậy.

Nhà báo Thu HàĐể đại hội đảng các cấp trong thời gian tới thành công tốt đẹp, theo đồng chí Đào Khánh Hà, trong thời gian tới, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đại hội như thế nào cho phù hợp và hiệu quả?

Đồng chí Đào Khánh Hà: Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền cho đại hội đảng tiếp tục thành công, tôi cho rằng, việc đầu tiên, các cấp uỷ phải tập trung cao nhất tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng nhất các nội dung của Chỉ thị 35 cũng như các văn bản lãnh đạo về công tác đại hội đảng của các địa phương, đơn vị, cấp uỷ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất và bản thân mỗi đảng viên cũng thấy được trách nhiệm của mình góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức Chương trình và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

 Thứ hai, phải khơi dậy và củng cố niềm tin thông qua công tác tuyên truyền; phải tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được, những định hướng phát triển của thành phố, của Đảng bộ trong thời gian vừa qua. Hải Phòng có thuận lợi là tháng 1/2019, Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau đó, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng một chương trình hành động hết sức cụ thể với hệ thống chỉ tiêu mang tính đột phá. Sau đó, cấp ủy các địa phương, đơn vị đều xây dựng chương trình hành động của cấp mình bám theo chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành uỷ, cho nên hệ thống chỉ tiêu trong các văn kiện từ thành phố cho đến cấp cơ sở được chuẩn bị rất kỹ, mang tính tiên tiến nhưng lại rất khả thi.

Đây cũng là điểm mới của Hải Phòng trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp. Đồng thời với đó, Hải Phòng cũng rất nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, lắng nghe ý kiến của các cơ quan Trung ương và đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo đi trước; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, thù địch, làm cản trở sự phát triển của TP.

Thứ ba, tập trung tuyên truyền kết quả của các đại hội là nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xây dựng lộ trình, kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội rất nghiêm túc.

Nhà báo Thu Hà: Để kết thúc chương trình, xin được hỏi 1 câu hỏi chung cho các đại biểu khách mời. Theo các đồng chí:

Qua Đại hội các cấp, đặc biệt là cấp trên cơ sở sẽ nảy sinh nhiều vấn đề đặt ra. Điều đó cần phải tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo và nhân rộng tại Đại hội cấp trên cơ sở, nhất là Đại hội cấp tỉnh và tương đương trong thời gian tới. Rất mong các đồng chí chia sẻ kinh nghiệm trên các mặt: Tuyên truyền, góp ý dự thảo văn kiện, chuẩn bị nhân sự, tổ chức Đại hội…?

Xin được hỏi đồng chí Vũ Đức Bảo chia sẻ từ góc độ Tổ chức của mình

Đồng chí Vũ Đức Bảo: Kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở chính là chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Qua thực tế bước đầu triển khai đã khẳng định những chỉ đạo đó góp phần thành công cho các đại hội, trong đó có công tác nhân sự.

Công tác nhân sự không phải làm ngay trong đại hội mà phải có sự chuẩn bị từ trước khi đại hội, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó là việc xử lý các điểm nóng, đơn thư, các vấn đề bất cập… để bước vào đại hội thực hiện đúng tinh thần công khai, dân chủ. Vừa rồi, có một số ứng cử viên không vào được quy trình 5 bước, tức là tín nhiệm thấp ngay từ đầu. Theo tôi, đó là những điều cần rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị nhân sự...

Những kinh nghiệm tổ chức đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở của Hà Nội vừa rồi sẽ là những kinh nghiệm hết sức quý báu cho tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới.

Nhà báo Thu Hà: Vâng, thế còn từ góc độc tuyên truyền, xin được sự chia sẻ của đồng chí Đào Khánh Hà?

Đồng chí Đào Khánh Hà: Thành công bước đầu từ Đại hội Đảng cơ sở và cấp trên cơ sở, công tác tuyên truyền thường xuyên và ngày càng được đẩy mạnh, để cán bộ, đảng viên bổ khuyết những điều nắm chưa rõ và việc tuyên truyền bám sát hơi thở cuộc sống, chi tiết về chuẩn bị nhân sự, kết quả bầu, những hoạt động chào mừng… Tất cả được tuyên truyền kịp thời, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi của đông đảo quần chúng nhân dân với Đảng. Đây là việc làm hết sức cần thiết và bản thân Hải Phòng chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt trong Đảng sâu rộng  càng có nhiều ý kiến chất lượng, càng nhiều người tham gia vào đóng góp văn kiện càng tốt. Đó chính là không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất, đúng như đồng chí Vũ Đức Bảo đã đề cập, nếu tuyên truyền mà chờ Đại hội mới làm thì không kịp mà phải làm sớm hơn và kỹ hơn, rõ hơn với tinh thần cầu thị, dân chủ, đặc biệt chú ý tới trách nhiệm người đứng đầu.

Các hình thức tuyên truyền khác như triển lãm, tọa đàm, các phong trào thi đua cũng cần được đẩy mạnh đồng thời với việc tăng dần thời lượng và tần suất thực sự tạo ra một không khí hưởng ứng phấn khởi, sôi nổi, tin tưởng trong toàn dân, hướng tới Đại hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng của chúng tôi từng nói, xây dựng Đảng chính là xây dựng lòng tin của dân, nhân dân tin tưởng thì Đại hội Đảng thành công.

Nhà báo Thu Hà: Từ góc độ là một Bí thư Thành ủy, xin đồng chí Lê Đình Long chia sách sẻ những kinh nghiệm của Đảng bộ mình?

Đồng chí Lê Đình Long: Có hai vấn đề quan trọng là cán bộ và tuyên truyền thì hai đồng chí Vũ Đức Bảo và Đào Khánh Hà đều đã đề cập chi tiết, đầy đủ.

Về phần ý kiến cá nhân của tôi, trước hết, phải nói đến là từ công tác tuyên truyền, ngay từ sớm, khi Thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại 1, chúng tôi đã tập trung vào công tác này và đến giờ xác định là nhiệm vụ đầu tiên, để Đại hội thực sự là ngày hội, thu hút sự quan tâm của người dân.

Nhân dịp này, tôi cũng mong muốn các phóng viên báo chí ở đây ủng hộ, chia sẻ với Thành phố Hải Dương trong việc có trang “Thành Đông ngày mới” trên facebook. Đồng thời, chúng tôi cũng đặt hàng Truyền hình tỉnh một chuyên trang tuyên truyền về “Thành Đông ngày mới”. Không chỉ trước, trong mà sau Đại hội, phải triển khai tuyên truyền để tăng cường niềm tin của người dân với Đảng.

Tiếp đến là khâu văn kiện. Chuẩn bị nội dung văn kiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng để Đại hội thành công. Báo cáo chính trị phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng. Tiểu ban văn kiện tiếp thu giải trình và báo cáo rõ vấn đề nào tiếp thu, vấn đề nào không tiếp thu. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng nhận nhiều đóng góp, nhận được ý kiến quý báu từ các chuyên gia, quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các đại biểu từ các tầng lớp nhân dân…

Cuối cùng, chúng tôi xác định tất cả phải đưa được nghị quyết vào cuộc sống. Muốn làm được điều đó thì công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng. Chính cán bộ tạo niềm tin để nhân dân triển khai nghị quyết của Đảng. Và lần này Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Dương ghi thẳng vào Nghị quyết là phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ quy trình. Hiện, chúng tôi cũng đang xây dựng quy chế và chuẩn bị trình báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ. Và trong đó có thêm quy định, bất cứ đồng chí nào trong 1 năm 3 nhiệm vụ không hoàn thành thì để người khác làm…

Đáng chú ý là, Nghị quyết cũng ghi rõ một việc nữa. Đó là lâu nay vấn đề câu chuyện bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ còn có dư luận trái chiều. Chúng tôi quan niệm “đi một ngày học 1 sàng khôn”, do đó chúng tôi có hướng tạo điều kiện cho cán bộ đi học nhưng sau khi học về phải đưa ra sáng kiến áp dụng hiệu quả vào thực tiễn thành phố thì mới thanh toán tiền học. Vấn đề này được coi là đốt cháy giai đoạn nghiên cứu để áp dụng luôn vào thực tiễn.

Nhà báo Thu Hà: Nội dung này, chúng tôi cũng đã nhận được câu trả lời từ đồng chí Bùi Mai Hoa.

Đồng chí Bùi Mai Hoa: Từ đại hội điểm cấp huyện và tương đương, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là: Các cấp ủy phải tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; chủ động tập trung triển khai sớm, chặt chẽ các nội dung liên quan đến đại hội.

Hai là: Phải chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành đại hội và phân vai rõ ràng, phù hợp; đoàn chủ tịch bám sát kịch bản để điều hành. Lường trước các tình huống có thể xảy ra và dự kiến cách giải quyết, xử lý tình huống.

Ba là: Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vấn đề nhân sự, để giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trước khi bước vào đại hội. Các văn kiện, văn bản phục vụ đại hội phải được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đầy đủ, chi tiết và đúng quy định.

Bốn là: Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Các thành viên đoàn chủ tịch đại hội và đồng chí trưởng ban kiểm phiếu phải nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội, nhất là trình tự, thủ tục bầu cử; điều hành các nội dung đại hội phải bám sát kịch bản.

Năm là: Công tác tuyên truyền về đại hội phải được coi trọng và chủ động triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu bế mạc Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay” của TS. Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng biên tập thường trực Báo điện tử ĐCSVN.

Kính thưa:  - Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN.

                   - Thưa các đồng chí đại biểu dự giao lưu và bạn đọc!

Sau gần 3 giờ làm việc,  gần 30 câu hỏi đã được các vị khách mời trả lời rất tâm huyết, trách nhiệm, đầy đủ các nội dung đặt ra. Buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp.

Các ý kiến trả lời bạn đọc rất sâu sắc, giá trị, có lý luận và thực tiễn cao, đem đến cho chúng ta những góc nhìn cụ thể, đa chiều, đi sâu phân tích làm sáng tỏ những nội dung liên quan đến quá trình tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Các ý kiến tại buổi giao lưu đã khẳng định, để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, các cấp ủy phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành ủy và cấp ủy cấp trên.

Các ý kiến cũng nêu rõ, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên.

Trong quá trình thảo luận tại đại hội, đoàn chủ tịch cần thực sự phát huy dân chủ, gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của địa phương. Đặc biệt, phải tiếp thu những ý kiến thảo luận hay, đúng, kịp thời để bổ sung vào dự thảo nghị quyết đại hội để nghị quyết thực sự trở thành định hướng quan trọng trong quá trình phát triển của các địa phương, đơn vị.

Các ý kiến khẳng định, để đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thì việc cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Trong đó, yêu cầu đặt ra với công tác này là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, chính trị tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

leftcenterrightdel
Ban Tổ chức Chương trình và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên, nhất là khi Việt Nam đã thành công trong việc khống chế, đẩy lùi đại dịch COVID-19….

Với kết quả đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, tập trung thực hiện có kết quả “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Báo điện tử ĐCSVN, tôi xin cảm ơn các đại biểu khách mời đã dành thời gian tham gia buổi Giao lưu trực tuyến quan trọng, đầy ý nghĩa này. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và TP. Hà Nội! Cảm ơn Quý độc giả của Báo điện tử ĐCSVN đã tích cực tham gia đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung, chủ đề của giao lưu hôm nay. Những câu hỏi chưa được trả lời trực tuyến hôm nay sẽ được Tòa soạn mời các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia tiếp tục trả lời và đăng tải trên Báo điện tử ĐCSVN trong thời gian tới.

Kính chúc các đồng chí đại biểu khách mời, Quý vị và các bạn sức khỏe và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!    

leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức giao lưu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


leftcenterrightdel
 Ban Xây dựng Đảng, Báo ĐCSVN cùng các đại biểu tại buổi giao lưu

Phản hồi

Các tin khác