Tiếng loa bầu cử trên đảo Cồn Cỏ

Tổ phát thanh bầu cử của Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ thu âm nội dung tuyên truyền.

Như một thói quen, trước giờ làm việc buổi sáng 30 phút và kết thúc giờ làm việc buổi chiều,Thiếu tá Nguyễn Việt Hoài, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ lại cắm chiếc USB đã được thu âm sẵn các nội dung tuyên truyền về bầu cử vào máy tính rồi kết nối với hệ thống loa phát thanh và bật công tắc. Từ đây, những thông tin về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhanh chóng được truyền đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên huyện đảo.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác bầu cử và đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ đầu năm 2021, Ban CHQS huyện Cồn Cỏ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử sâu rộng qua hệ thống truyền thanh nội bộ. Theo đó, chương trình tuyên truyền về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả. Lịch phát thanh được duy trì theo hai khung giờ từ 05 giờ đến 05 giờ 30 phút và 16 giờ đến 16 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần.

Nội dung phát thanh tập trung vào: phản ánh ngắn gọn các hoạt động tiếp xúc cử tri của các ĐBQH và HĐND các cấp, danh sách đại biểu HĐND cấp huyện, thời gian đi bầu cử, thứ tự bầu cử, quyền nghĩa vụ cử tri, công tác bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử… Ngoài ra, Ban CHQS huyện Cồn Cỏ còn xây dựng các nội dung, tài liệu và thu chương trình hành động, tiểu sử của ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp để tuyên truyền đến cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nắm rõ để lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyên vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Tất cả các nội dung này đều được sưu tầm, biên soạn phù hợp với các đối tượng và trực tiếp do đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn và cán bộ, chính trị đơn vị luân phiên nhau đảm nhiệm.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hoài, Chính trị viên Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: “Theo hướng dẫn của cấp trên, chương trình tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, tình cảm, niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân gửi gắm đến ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp và các đại biểu. Với đặc thù là hệ thống truyền thanh có độ truyền tải thông tin đến phạm vi rộng nên trong lúc làm việc, nhiều người cũng có thể nghe được thông tin phát ra từ hệ thống truyền thanh. Từ đó, chương trình đã trở thành một kênh quan trọng, phương pháp hiệu quả để tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về bầu cử đến cử tri trên đảo hiểu về quyền và nghĩa vụ đối với sự kiện trọng đại này”.

Được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo những thông tin về bầu cửĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…không chỉ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo nắm chắc mà còn kịp thời định hướng cho bà con Nhân dân trên đảo nắm và thực hiện đúng, đủ quyền bầu cử của mình. Anh Hồ Phương, ngư dân đánh bắt cá trên đảo Cồn Cỏ cho biết: “Ở ngoài đảo xa, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế nhưng qua tiếng loa phát thanh bầu cử của Ban CHQS huyện, chúng tôi đã nắm chắc thời gian của cuộc bầu cử, hiểu về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, danh sách các đại biểu... Ngày 23/5/2021 sắp tới, tôi và bà con sẽ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình”.

Bằng nhiều nội dung phong phú, sáng tạo, công tác tuyên truyền bầu cử qua hệ thống truyền thanh nội bộ của Ban CHQS huyện Cồn Cỏ đã giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của cử tri để lựa chọn đại biểu có đầy đủ đức, đủ tài xứng đáng bầu vào Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, để gánh vác trọng trách xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh./.

Phản hồi

Các tin khác