Ninh Bình tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 và thành công tốt đẹp. Bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần với 06 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 260 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng với 3.391/3.423 đại biểu (đạt 99,07% so với số lượng đại biểu được bầu). Đặc biệt, không có bầu cử lại, bầu cử thêm, không có vi phạm pháp luật về bầu cử.

Ngày bầu cử (23/5/2021) đã thực sự là ngày hội của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (đạt 99,57%), trong đó có 60/143 xã, phường, thị trấn và 782/1.020 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu, là tỉ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất trong các cuộc bầu cử của tỉnh từ trước đến nay. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được triển khai chủ động, chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình quy định. Có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng đến những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả. Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị phương án nhân sự Đại hội Đảng các cấp, coi trọng chất lượng, đảm bảo cơ cấu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; tổ chức triển khai các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử, tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên… đảm bảo khoa học, đúng quy trình, nội dung các bước theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị phục vụ cho cuộc bầu cử được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, kịp thời, theo đúng trình tự quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử được thực hiện chu đáo, sát hợp với thực tiễn, tạo điều kiện để cán bộ, công chức và thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử nắm vững kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện để triển khai thống nhất trên toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện tới các tầng lớp Nhân dân và các đối tượng đặc thù với các hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác nắm tình hình, dư luận xã hội đảm bảo chủ động, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm, không để xảy ra điểm nóng; kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nhất là các khiếu tố liên quan đến công tác bầu cử được chú trọng, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần tạo nên sự ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử của tỉnh diễn ra thành công.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh tiếp nối thắng lợi của đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đồng chí ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên; các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, công sức; đã tích cực đi bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công rất tốt đẹp; chúc mừng các vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở làm tốt các công việc sau bầu cử. Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo luật định. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, chỉ tiêu kế hoạch của HĐND, UBND các cấp đã đề ra trong năm 2021, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tổng kết công tác bầu cử. Qua tổng kết ở cả 3 cấp, có thể khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; kết quả cuộc bầu cử đúng ý Đảng, hợp lòng dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chuẩn bị thật tốt các nội dung của kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là công tác nhân sự, để tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND theo đúng quy định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các đại biểu HĐND các cấp thực hiện tốt chương trình hành động, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết các nội dung chính đáng mà cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Các tổ chức phụ trách bầu cử sau khi kết thúc nhiệm vụ phải giao con dấu, phiếu bầu, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thắng lợi của cuộc bầu cử lần này một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đúng đắn, sáng suốt của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân toàn tỉnh, tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác