Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua danh sách người trúng cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 7 

Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh trình bày dự thảo Biên bản tổng kết cuộc bầu cử…

Sau khi cho ý kiến, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt đã biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng thống nhất sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến vào ngày 15/7 tới.

Ngay trong chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia để hoàn thiện các báo cáo, nghị quyết trước khi ký ban hành.

Từ nay đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và các công việc còn lại cho đến khi bàn giao biên bản tổng kết và các hồ sơ tài liệu bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV theo quy định của pháp luật.

Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ họp Phiên thứ 8 dự kiến vào ngày 12/7 tới để xem xét giải quyết các khiếu nại tố cáo (nếu có) đối với các đại biểu Quốc hội, đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Do đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đề nghị Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia cần tập trung tích cực thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Nhân sự để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.../.

Phản hồi

Các tin khác