Bà Rịa- Vũng Tàu: Báo cáo Dự thảo một số Nghị quyết trình HĐND tỉnh
t

Toàn cảnh buổi họp. (Ảnh: http://www.baobariavungtau.com.vn)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nội dung Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04/10/2001.

Dự thảo Nghị quyết, quy định gồm có 07 điều, trong đó có quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng; quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001; quy định việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy…

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ, các cơ sở nêu trên phải thực hiện các biện pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như: bố trí lại mặt bằng, công năng sử dụng; giao thông phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy; bậc chịu lửa; lối ra thoát nạn; ngăn chặn cháy lan; trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan về phòng cháy chữa cháy...

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho thấy, hiện nay toàn tỉnh có 48 cơ sở sản xuất - kinh doanh, cơ quan nhà nước không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Các cơ sở không đảm bảo một trong các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy như: khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy; lối thoát nạn; giao thông phục vụ chữa cháy; hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Điều này đã tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ là rất lớn. Do đó, việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

* Dự thảo Nghị quyết, quy định về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên được sửa đổi như sau: tăng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện đối với đội tuyển cấp tỉnh thêm 20 ngàn đồng, tương ứng mức 240 ngàn/người/ngày (mức cũ 220 ngàn đồng/người/ngày); đội tuyển trẻ cấp tỉnh tăng thêm 25 ngàn đồng, tương ứng mức 200 ngàn đồng/người/ngày (mức cũ: 175 ngàn đồng/người/ngày).

Tăng chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung thi đấu đối với đội tuyển cấp tỉnh thêm 30 ngàn đồng, tương ứng mức 320 ngàn đồng/người/ngày (mức cũ: 290 ngàn đồng/người/ngày); đội tuyển trẻ cấp tỉnh được tăng thêm 20 ngàn đồng, tương ứng mức 240 ngàn đồng/người/ngày (mức cũ: 220 ngàn đồng/người/ngày).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Công an tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết này báo cáo Thường trực UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác