Phú Thọ: Công bố danh sách 70 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh
Cử tri đồng bào dân tộc Dao quần chẹt xã Nga Hoàng (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) trong trang phục truyền thống đi bầu cử. (Ảnh: ĐV)

Cử tri đồng bào dân tộc Dao quần chẹt xã Nga Hoàng (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) đi bầu cử. (Ảnh: ĐV)

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh có 1.096.130 cử tri đi bầu/1.098.329 cử tri, đạt tỉ lệ 99,8%.

Trong đó, thành phố Việt Trì đạt tỷ lệ 99,94%; thị xã Phú Thọ (99,96%); Lâm Thao (98,99%); Phù Ninh (99,83%); Tam Nông (99,94%); Thanh Thủy (99,98%); Đoan Hùng (99,88%); Hạ Hòa (99,46%); Thanh Ba (99,97%); Cẩm Khê (99,93%); Thanh Sơn (99,74%); Tân Sơn (99,98%); Yên Lập (99,83%).

Ngày 23/5, cử tri tỉnh Phú Thọ, từ thành thị tới nông thôn, từ đồng bằng tới những bản làng xa xôi, đã phấn khởi đi bỏ phiếu, chọn ra những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt, ở những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế, lực lượng tổ chức bầu cử của tỉnh Phú Thọ đã tăng cường mang thùng phiếu phụ hoặc bố trí thêm nhân lực để tổ chức các điểm bỏ phiếu phụ.

Các cử tri của tỉnh cũng đã quan tâm, nghiên cứu về tiểu sử những người ứng cử; chú trọng đến trình độ, quá trình công tác; đồng thời kỳ vọng vào sự lựa chọn của mình sẽ góp phần bầu ra được những người ưu tú nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước Trung ương và địa phương.

Kết quả của cuộc bầu cử đã cho thấy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công toàn diện, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định và đúng pháp luật. Kết quả cuộc bầu cử cũng cho thấy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước tiếp tục được khẳng định và nâng cao./.

Phản hồi

Các tin khác