Quảng Nam: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật định
Untitled 1
leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử chủ trì buổi họp báo.  (Ảnh: ĐT)

 Tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,94%

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện UBBC tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 23/5/2021, cử tri toàn tỉnh đã thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.Cuộc bầu cử đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

 
Theo UBBC tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.532 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 24 khu vực bỏ phiếu sớm tại các xã biên giới huyện Nam Giang (ngày 16/5/2021). Tổng số cử tri của tỉnh là 1.177.072, trong đó có 4.855 cử tri đi bầu cử sớm ngày 16/5/2021.

Đánh giá về diễn biến cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh, UBBC tỉnh Quảng Nam cho biết cuộc bầu cử diễn biến khá khẩn trương, sôi nổi. Đúng 19h00 cùng ngày, các Tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu đã tuyên bố kết thúc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; một số khu vực vì lý do đặc biệt: công nhân đi làm tăng ca ở các khu công nghiệp, một số xã có cử tri đi đánh bắt cá xa bờ chưa vào kịp... nên lùi thời điểm bỏ phiếu đến 21h 00 theo luật định và tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu, UBBC tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử đặc biệt là các Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức lễ khai mạc sớm trước 7 giờ, trong đó có trên 50% khu vực bỏ phiếu khai mạc bầu cử sớm từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ. Ngay sau giờ khai mạc, 1.172.217 cử tri (cộng với 4.855 cử tri đã đi bầu cử sớm vào ngày 16/5/2021), thì cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,94%. 

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử đạt 99,94%.

Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử đạt 99,94%.

Không có tổ chức bầu cử lại; có 1 đơn vị bầu cử thêm

Thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, UBBC tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh có 13 người ứng cử (trong đó 10 người do địa phương giới thiệu, 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại Quảng Nam) tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu lấy 7 đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Nam. Số đại biểu trúng cử: 7 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Kết quả trúng cử cho thấy chất lượng đại biểu cụ thể như sau: Về cơ cấu, thành phần: Nữ: 1/7 người, chiếm tỷ lệ 14,3 %; trẻ tuổi: 1/7 người, chiếm tỷ lệ 14,3%; tái cử: 3/7 người, chiếm tỷ lệ 42,85%.

Về trình độ chuyên môn: Sau đại học: 4/7 người, chiếm tỷ lệ 57,14 %; đại học: 3/7 người, chiếm tỷ lệ 42,85 %.

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 6/7 người, chiếm tỷ lệ 85,71%; cử nhân: 1/7 người, chiếm tỷ lệ 14,3%.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBBC tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh có 91 người ứng cử ở 23 đơn vị bầu cử để bầu lấy 57 đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Số đại biểu trúng cử: 57 đại biểu. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Chất lượng đại biểu trúng cử cụ thể như sau: Về cơ cấu, thành phần: Nữ: 16/57 người, chiếm tỷ lệ 28,07%; dân tộc thiểu số: 9/57 người, chiếm tỷ lệ 15,8%; trẻ tuổi: 1/57 người, chiếm tỷ lệ 1,75%; ngoài Đảng: 5/57 người, chiếm tỷ lệ 8,77%; tái cử: 29/57 người, chiếm tỷ lệ 50,88%; tôn giáo: 1/57 người, chiếm tỷ lệ 1,75%.

Về trình độ chuyên môn: Sau đại học: 33/57 người, chiếm tỷ lệ 57,89%; đại học: 23/57 người, chiếm tỷ lệ 40,35%; dưới đại học: 1/57 người, chiếm tỷ lệ 1,75 %.

Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 9/57 người, chiếm tỷ lệ 15,78%; cao cấp: 41/57 người, chiếm tỷ lệ 71,92%; trung cấp: 2/57 người, chiếm tỷ lệ 3,50%.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, toàn tỉnh đã bầu ra563 đại biểu (2 huyện Thăng Bình và Tiên Phước: Mỗi đơn vị bầu thiếu 01 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện).

Trong khi đó, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, toàn tỉnh đã bầu được 5.302 đại biểu (thiếu 34 đại biểu).

Theo UBBC tỉnh Quảng Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại.

Tuy nhiên, với bầu cử thêm, ở cấp tỉnh bầu đủ 57/57 đại biểu; cấp huyện bầu được 563/565 (thiếu 2); cấp xã bầu được 5.302/5.336 (thiếu 34). Theo luật định, chỉ có 1 đơn vị bầu cử cấp xã tiến hành bầu cử thêm, đó là đơn vị bầu cử số 1, thôn Quý Hương, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình phải bầu thêm 2 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã./.

Phản hồi

Các tin khác