Quảng Ninh: Công bố kết quả bầu cử

Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Quảng Ninh đã bầu đủ, bầu đúng, bầu trúng 8 ĐBQH, 66 đại biểu HĐND tỉnh, 420 đại biểu HĐND cấp huyện. Cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối không có sai phạm, không phải bầu lại, không có đơn vị ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện phải bầu thêm. Về bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, số người trúng cử là 3.738 (thiếu 13 người so với số đại biểu được ấn định).

Ông Vũ Quyết Tiến, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, cho biết: Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Ninh đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, diễn ra trật tự, an toàn, dân chủ, đúng luật, thiết thực, tích cực và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cử tri Quảng Ninh tham gia bầu cử với tỷ lệ 99,95%. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Tỉnh Quảng Ninh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tất cả các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu đều bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện được ấn định, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm.

Có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 1 khu vực phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định theo khoản 2, Điều 79 - Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Dự kiến, đơn vị này sẽ tiến hành bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 30/5.

Theo ông Vũ Quyết Tiến, thành công của cuộc bầu cử là do Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch, theo đó chia cuộc bầu cử thành 3 bước; kết thúc mỗi bước đều tổ chức sơ kết, kiểm điểm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Với cách làm này, Ủy ban Bầu cử các cấp đã bám sát tiến độ từng nội dung công việc để chủ động triển khai. Tiến độ thực hiện các bước đều được đẩy sớm hơn so với thời gian luật định để có khoảng thời gian dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh và phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện. Trước mỗi bước Ủy ban Bầu cử các cấp đều chủ động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, cử tri an tâm, phấn khởi tham gia bầu cử với tỷ lệ cao (đạt 99,95%).

Trong ngày 23/5, 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc (có 28 khu vực tổ chức khai mạc sớm) và đồng loạt đi bỏ phiếu. Cử tri thể hiện rất cao quyền và nghĩa vụ bầu cử. Tính đến 19h00 ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước.

Số khu vực bỏ phiếu, số xã, phường, thị trấn và số đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% cao nhất trong vòng 4 kỳ bầu cử gần đây, với 1.340/1.438 khu vực bỏ phiếu (93,19%); 133/177 xã, phường, thị trấn (75,14%); 4/13 huyện thị xã, thành phố (30,77%). So với nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 99,66%; những khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử là 1.183/1.471 (82,42%); 94/186 xã, phường, thị trấn (50,54%); 1/14 đơn vị hành chính cấp huyện (7,14%)./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác