Hòa Bình: 99,05 % cử tri toàn tỉnh đi bầu cử

Cử tri khu vực phong tỏa thực hiện phòng, chống dịch tại tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình
thực hiện bỏ phiếu trong điều kiện kiểm tra y tế nghiêm ngặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Có 05/10 huyện đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu (gồm: Huyện Mai Châu, huyện Lương Sơn, huyện Yên Thuỷ, huyện Kim Bôi và huyện Cao Phong); số cấp xã đã kết thúc bầu cử 151/151 đạt 100 % trên tổng số cấp xã. Số khu vực bỏ phiếu đã kết thúc bầu cử 1.279/1.279 đạt 100 % trên tổng số khu vực bỏ phiếu.

Đánh giá chung, cử tri toàn tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử của mình, tuân thủ tốt việc phòng, chống COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Dư luận của nhân dân, cử tri và người ứng cử tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử ổn định. Tại các khu vực bỏ phiếu và các điểm bỏ phiếu, cử tri chấp hành đúng hướng dẫn của Tổ bầu cử và thực hiện tốt các phương án, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, không phát sinh tình huống phức tạp./.

Phản hồi

Các tin khác