Khánh Hòa: Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 93%
Cử tri phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) bầu cử. (Ảnh: L.G)

Cử tri phường Cam Phúc Bắc (TP. Cam Ranh) bầu cử. (Ảnh: L.G)

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có tình huống phát sinh liên quan đến công tác bầu cử phải xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn và y tế, nhất là phòng chống dịch Covid-19, các điều kiện về giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử được đảm bảo.

Ngay từ sáng sớm 23/5, cùng với cử tri cả nước, hơn 999.000 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 999.893 cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có hơn 999.000 cử tri sẽ bầu đại biểu Quốc hội, hơn 999.000 cử tri bầu đại biểu HĐND tỉnh, hơn 998.000 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 995.000 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Khánh Hòa sẽ bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 người ứng cử; bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 84 người ứng cử; bầu 290 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 477 người ứng cử; bầu 3.210 đại biểu HĐND cấp xã trong số 5.381 người ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác