Quảng Trị: Bầu cử thành công, đạt được các mục tiêu đề ra

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lê Minh)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lê Minh)

Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được 100% thành viên Ủy ban Bầu cử nhất trí thông qua.

Theo đó, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số cử tri được cấp thẻ cử tri đi bầu cử là 467.908, trong đó đơn vị bầu cử số 1 (các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cồn Cỏ, Hướng Hóa, Đakrông) có 208.293 cử tri; đơn vị bầu cử số 2 (các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà) có 259.615 cử tri; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,77%.

Kết quả, cử tri đã bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội, với tỉ lệ phiếu bầu từ 71,38% – 86,88%. Quá trình bầu cử, không có đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu Quốc hội được bầu do Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định; không phát sinh khiếu nại, tố cáo và những việc khác.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử; tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt ở mức cao, có đơn vị bầu cử tỉ lệ đạt 99,97%.

Kết quả, cử tri đã bầu chọn 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quá trình bầu cử, không phát sinh các khiếu nại, tố cáo hoặc vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.

Phát biểu chủ trì cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, lực lượng, địa phương đã tổ chức tốt cuộc bầu cử với kết quả cao nhất.

Đồng chí khẳng định: Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó công tác tổ chức đúng quy trình, quy định pháp luật từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, tạo mọi điều kiện công bằng nhất để các ứng cử viên vận động bầu cử... Trước, trong và sau bầu cử công tác phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự được đảm bảo, kết hợp thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác