TP Hồ Chí Minh cơ bản hoàn tất công tác kiểm phiếu

Cử tri Thành phố phấn khởi và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh trong ngày bầu cử

Đúng 19 giờ tối 23/5, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã kết thúc bỏ phiếu. Ngay sau đó, theo quy định, công tác kiểm phiếu đã được tiến hành khẩn trương trong đêm 23/5.

Theo quy định, chậm nhất ngày 2/6/2021, cử tri Thành phố sẽ biết được kết quả của bầu cử ĐB HĐND các cấp. Riêng kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV thì sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố chậm nhất là ngày 12/6/2021.

Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh cho biết, kết quả thống kê sẽ được thông báo sớm nhất đến cử tri và Nhân dân.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, tính đến 19 giờ ngày 23/5, TP Hồ Chí Minh đã có 5.421.028 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38% so với tổng số cử tri trong khu vực bỏ phiếu (5.455.060 người). Trong đó, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là huyện Củ Chi (99,997%).

Trong 50 ứng viên ĐBQH, cử tri TP Hồ Chí Minh sẽ bầu chọn ra 30 đại biểu. Từ 158 ứng viên ĐB HĐND TP Hồ Chí Minh, cử tri sẽ bầu chọn ra 95 đại biểu.

Nhiệm kỳ này, TP Hồ Chí Minh không tổ chức HĐND quận, HĐND phường. Với HĐND TP Thủ Đức, từ 67 ứng cử viên, cử tri sẽ bầu ra 40 đại biểu. Tại 5 huyện, có 284 người ứng cử ĐB HĐND huyện để bầu ra 170 đại biểu và 3.043 người ứng cử ĐB HĐND xã, thị trấn để bầu ra 1.838 đại biểu.

Phản hồi

Các tin khác