Bạc Liêu: Tỷ lệ đại biểu tái cử khá cao

Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu bỏ phiếu bầu cử tại TP Bạc Liêu. Ảnh: N.D

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại tỉnh Bạc Liêu đã thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật; không khí bầu cử phấn khởi, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao (99,92%), cao hơn so với nhiệm kỳ trước (99,7%); trong đó huyện Phước Long và 46/64 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử, UBBC tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ bầu cử khẩn trương kiểm phiếu. Kết quả, Bạc Liêu đã bầu đủ 6 ĐBQH, 50 đại biểu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện là 229 đại biểu và 1.716 đại biểu HĐND cấp xã. Theo kết quả, cơ cấu đều được đảm bảo, nhất là tỷ lệ nữ ĐBQH chiếm đến 50%, đại biểu HĐND tỉnh chiếm 30%. Nhìn chung, các đại biểu trúng cử đều đảm bảo về tiêu chuẩn, trong đó tỷ lệ đại biểu tái cử khá cao.

Theo đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh do nhiều yếu tố. Trước hết phải nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, nhất là sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Tiếp đến là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBBC tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, từng thành viên trong các tổ chức phục vụ bầu cử, từ các tổ bầu cử đến các ban, tiểu ban của UBBC các cấp, thậm chí đến các tổ kiểm phiếu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Sự đóng góp tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp đóng vai trò rất quan trọng, trong đó việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, sự thành công của cuộc bầu cử không thể không kể đến sự đồng thuận của tất cả cán bộ, đảng viên và cử tri trong toàn tỉnh.

Đồng chí cũng mong rằng các đại biểu sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định, nhất là thực hiện tốt những lời hứa với cử tri như chương trình hành động đã đề ra; thường xuyên gặp gỡ, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết những bức xúc, các phản ánh chính đáng của cử tri; mong rằng các vị sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong hoạt động giám sát, thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương…


Phản hồi

Các tin khác