Kiên Giang tổ chức bầu cử thêm ở các đơn vị không bầu đủ đại biểu HĐND
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 vừa qua.

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang ban hành công văn số 85/UBBC-TBTHNVBC về việc bầu cử bổ sung tại các đơn vị bầu cử không bầu đủ 2/3 số đại biểu HĐND đã được ấn định.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND huyện Kiên Hải tại đơn vị bầu cử số 6; bầu cử thêm đại biểu HĐND xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) tại các đơn vị bầu cử số 6, 11, 13, 14 và bầu cử thêm đại biểu HĐND xã Đông Thái (huyện An Biên) tại đơn vị bầu cử số 2.

Ủy  ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang đề nghị các địa phương nói trên chọn ngày Chủ nhật, ngày 6/6 để tổ chức bầu cử bổ sung.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ lựa chọn trong danh sách những người đã ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử sẽ là người nhận được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn các ứng cử viên khác.

Nếu sau cuộc bầu cử thêm mà vẫn chưa có đủ số lượng đại biểu HĐND đã được ấn định thì sẽ không có tiếp cuộc bầu cử thêm nữa. Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kiên Giang có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 163 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 1.167 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử vào ngày 23/5 vừa qua, toàn tỉnh Kiên Giang có trên 1,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt tỉ lệ 99,7%./.

Phản hồi

Các tin khác