Đà Nẵng: Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định

Theo UBBC TP Đà Nẵng, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song TP đã có các phương án kiểm soát dịch tốt, bảo đảm công tác bầu cử trên địa bàn diễn ra an toàn, đúng quy định và dân chủ.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBBC TP cho biết: Cuộc bầu cử trên địa bàn TP diễn ra an toàn, đúng quy định và dân chủ.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp.

Trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, kiểm tra y tế, hướng dẫn cử tri bầu cử theo các quy định về phòng, chống COVID-19, bảo đảm an toàn cho các cử tri.

Các lực lượng vũ trang cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, góp phần tạo thành công cho cuộc bầu cử; trong đó đáng nói nhất là đã giúp cho hơn 750.196/750.418 cử tri toàn TP đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%.

Theo đông chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Chủ tịch UBBC TP, cuộc bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng trong ngày 23/5 vừa qua đã diễn ra thành công, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Theo công bố của UBBC TP, kết quả bầu cử, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng; 52 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện Hòa Vang đã bầu được 33 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (thiếu 1 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu).

Tại 11 xã thuộc huyện Hòa Vang có 305 người trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 (bầu thiếu 3 đại biểu HĐND xã). Cơ cấu tỷ lệ theo quy định cơ bản bảo đảm. 

 Trong số 52 đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ nữ đạt 21,15%, trẻ tuổi: 17,3%, ngoài Đảng: 1,9%, tái cử: 32,7%, tôn giáo: 1,9%. 

 Đối với HĐND huyện Hòa Vang, trong số 33 đại biểu được bầu, tỷ lệ nữ đạt 30,3%; trẻ tuổi: 21,2%; ngoài Đảng: 3%; tái cử: 42,4%; tôn giáo: 3%. 

 HĐND 11 xã thuộc huyện Hòa Vang, tỷ lệ nữ đạt 31,5%; dân tộc thiểu số: 1,6%; trẻ tuổi: 30,8%; ngoài Đảng: 13,4%; tái cử: 42,6%; tôn giáo: 3,9%./.

Phản hồi

Các tin khác