Kiên Giang bầu thiếu 2 đại biểu HĐND cấp huyện và 23 đại biểu HĐND cấp xã

Theo kết quả cuộc bầu cử, Kiên Giang có 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 13 người ứng cử, đảm bảo về số lượng đã ấn định và yêu cầu cơ cấu. 

Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành báo cáo số 90 về tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Báo cáo nêu rõ, toàn tỉnh có 1.768 khu vực bỏ phiếu đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp từ 6 giờ đến 7 giờ sáng ngày 23/5/2021 đúng theo Luật định (Riêng xã đảo Thổ Châu, T.P Phú Quốc) đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm vào ngày 21/5/2021.

Mặc dù thời tiết sáng ngày 23/5 có mưa lớn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhưng cử tri vẫn phấn khởi, hăng hái đến các địa điểm bỏ phiếu để thực hiện việc bầu cử. Cử tri thực hiện tốt nội quy và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 theo hướng dẫn của thành viên Tổ bầu cử như: luôn đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách…Đến 21 giờ cùng ngày có 1.768 Tổ bầu cử trong toàn tỉnh đã kết thúc cuộc bỏ phiếu và khẩn trương tiến hành kiểm phiếu.

Theo kết quả cuộc bầu cử, Kiên Giang có 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 13 người ứng cử, đảm bảo về số lượng đã ấn định và yêu cầu cơ cấu. (Trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Trong số người trúng cử có 3 nữ, tôn giáo 1 người, dân tộc thiểu số 1 người. Trình độ chuyên môn: Trên đại học 8 người, tỷ lệ 100%), Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 7 người và cử nhân 1 người. Có 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 103 ứng cử viên. Cơ bản đáp ứng được yêu cầu cơ cấu và số lượng đã ấn định.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã ở Kiên Giang bầu khuyết đại biểu so với số lượng ấn định. Riêng HĐND huyện bầu được 480 đại biểu (Thiếu 2 người) trong tổng số 807 người ứng cử. Đặc biệt HĐND cấp xã chỉ bầu được 3.731 đại biểu trong tổng số 6.344 người ứng cử, trong khi số lượng ấn định đại biểu HĐND xã ở Kiên Giang là 3.754 người (thiếu 23 đại biểu).

Với kết quả này sẽ có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định gồm: xã Minh Thuận, (huyện U Minh Thượng), xã Đông Thái,(huyện An Biên) và huyện Kiên Hải sẽ tổ chức bầu thêm vào ngày Chủ nhật, ngày 6/6/2021./.


Phản hồi

Các tin khác