BR-VT công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư ký UBBC tỉnh, đồng chủ trì buổi họp báo.

Thông tin về kết quả tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư ký UBBC tỉnh cho biết: Tỉnh ủy, BCĐ Bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh BR-VT đã bám sát các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức cuộc bầu cử; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ, thành công và đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư ký UBBC tỉnh, đồng chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh; ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên - Thư ký UBBC tỉnh, đồng chủ trì buổi họp báo.

Toàn tỉnh có 882.255/883.252 cử tri đi bỏ phiếu tại 814 khu vực bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,89%).  Đặc biệt, có 3/8 đơn vị hành chính cấp huyện có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% (huyện Đất Đỏ, Long Điền và thị xã Phú Mỹ); có 64/82 xã, phường, thị trấn có tỉ lệ cử tri đi bầu 100%.

Theo kết quả bầu cử, cử tri tỉnh  BR- VT đã bầu đủ 6 ĐBQH trong tổng số 10 người ứng cử tại 2 đơn vị bầu cử; bầu đủ 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tổng số 85 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử; bầu đủ 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong tổng số 430 người ứng cử tại 66 đơn vị bầu cử; bầu 2.066 đại biểu HĐND cấp xã trong tổng số 3.468 người ứng cử tại 555 đơn vị bầu cử.

Theo thẩm quyền, UBBC tỉnh đã công bố danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong chương trình họp báo, UBBC tỉnh đã giải đáp các câu hỏi, ý kiến của các biên tập viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung: Những công việc tiếp theo của tỉnh sau bầu cử; trình tự, thời gian tiến hành công bố danh sách đại biểu HĐND cấp huyện, xã; việc đúc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh khẳng định, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của “Ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Phản hồi

Các tin khác