Tỷ lệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Kon Tum đạt 99,85%
leftcenterrightdel
 Tỷ lệ cử tri tại Kon Tum đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đạt 99,85%

UBBC tỉnh Kon Tum cho hay, trong tổng số 340.309 phiếu phát ra có 339.792 phiếu hợp lệ, chiếm 99,85% và 517 phiếu không hợp lệ, chiếm 0,15% tổng số phiếu phát ra trong toàn tỉnh.

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh Kon Tum được bầu 51 đại biểu HĐND tỉnh và đã bầu được 51 đại biểu. Trong đó, theo cơ cấu có 18 nữ (chiếm 35,29%), 25 người dân tộc thiểu số (chiếm 49.02%), tuổi trẻ dưới 40 tuổi có 7 người (chiếm 13,73%), ngoài Đảng 5 người (chiếm 9,8%) 24 người tái cử (chiếm 47,06%), 2 người tôn giáo (chiếm 3,92%); 3,92% đại biểu có trình độ dưới đại học, 56,86% đại biểu có trình độ đại học, 39,22% đại biểu có trình độ sau đại học, 1,96% đại biểu có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 76,47% đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 5,86% đại biểu có trình độ cử nhân lý luận chính trị.

UBBC tỉnh Kon Tum đánh giá, trong ngày diễn ra cuộc bầu cử 23/5, cử tri trong tỉnh đã nức đi bầu cử với tinh thần phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và năng lực quản lý xã hội của các ứng cử viên nhiệm kỳ tới trong việc đóng góp, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Toàn tỉnh khôngcó đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử thêm do không đủ số lượng đại biểu được ấn định; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng; đến thời điểm hiện nay chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử.

Tất cả các điểm bỏ phiếu bầu cử đã tổ chức khai mạc, lễ khai mạc được tổ chức long trọng, đảm bảo trang nghiêm, Nhân dân có mặt sớm tại các điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và tham gia bầu cử.

Trong suốt quá trình khai mạc và bầu cử, đại biểu tham dự luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Nội vụvề phòng chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo an toàn./.

Phản hồi

Các tin khác