TAG: Kon Tum,

 • Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Kon Tum

  (ĐHXIII) – 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó đến nay, nhiều chuyển biến về tư tưởng và hành động trong học và làm theo Bác đã được thể hiện rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong nội bộ Đảng và Nhân dân….

 • Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 tại Kon Tum

  (ĐHXIII) – 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó đến nay, nhiều chuyển biến về tư tưởng và hành động trong học và làm theo Bác đã được thể hiện rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong nội bộ Đảng và Nhân dân….

 • Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

  (ĐHXIII) – Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Kon Tum lần này ngoài việc đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết hợp tự nghiên cứu cứu với nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt thì các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 • Tỷ lệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Kon Tum đạt 99,85%

  (ĐHXII) – Theo Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kon Tum, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh vừa qua diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn tỉnh có 340.309 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%.

 • Tỷ lệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Kon Tum đạt 99,85%

  (ĐHXII) – Theo Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kon Tum, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh vừa qua diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn tỉnh có 340.309 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%.

 • Tỷ lệ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại Kon Tum đạt 99,85%

  (ĐHXII) – Theo Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh Kon Tum, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh vừa qua diễn ra dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn tỉnh có 340.309 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%.

 • Các bước chuẩn bị bầu cử tại Kon Tum đảm bảo đúng tiến độ

  (ĐHXIII) – Đến nay, mọi chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Kon Tum được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo quy trình theo Luật định.

 • Thành lập 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum

  (ĐHXIII) – UBND  tỉnh  Kon  Tum  vừa  ban  hành  văn  bản số 745/UBND-KTTH  gửi  Thường  trực  HĐND và  Ban  Thường trực  UBMTTQ  Việt  Nam  tỉnh  xem  xét, có  ý  kiến  thống  nhất  việc  thành  lập  các  Ban bầu  cử  Đại  biểu  Quốc  hội  và  Ban  bầu  cử  HĐND  tỉnh  nhiệm  kỳ 2021-2026.

 • Kon Tum tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

  (ĐHXIII) – Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện trong các năm qua. Thông qua công tác này, Đảng bộ tỉnh tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị, đồng thời phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên để đủ sức đảm nhận, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong xây dựng và đưa Kon Tum ngày càng phát triển.

 • 50 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ mới

  (ĐHXIII) – Tại phiên làm việc chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững

  (ĐHXIII) - Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, Kon Tum cần khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

1

Mới nhất