Thành lập 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum
Cử tri tinhr Kon Tum bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cử tri tỉnh Kon Tum bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (ảnh: báo Kon Tum).

Theo văn bản này, trên sở danh sách giới thiệu, đề xuất nhân sự tham gia các Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội Ban bầu cử HĐND tỉnh của UBND các huyện, TP các đơn vị liên quan, UBND tỉnh Kon Tum dự kiến thành lập 02 Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội 13 Ban bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG, ngày 3/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử số lượng đại biểu Quốc hội được bầu mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã phân bổ tỉnh Kon Tum số đơn vị bầu cử 02, số đại biểu được bầu 06. Theo đó, đơn vị bầu cử số 01 của tỉnh này gồm TP Kon Tum các huyện: Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia HDrai số đại biểu Quốc hội được bầu đơn vị bầu cử này 03.

Trong khi đó, đơn vị bầu cử số 02 tại tỉnh Kon Tum gồm các huyện: Đắk , Đắk , Tu Rông, Ngọc Hồi Đắk Glei với số đại biểu được bầu 03.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, theo Nghị quyết số 06 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Kon Tum thì Uỷ ban này đã ấn định công bố số đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh 13 đơn vịTrong đó, đơn vị bầu cử số 01 gồm các phường Quyết Thắng, Quang Trung, Ngô Mây các : Vinh Quang, Ngọk Bay, Kroong thuộc TP Kon Tum; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 03.

Đơn vị bầu cử số 02 gồm các phường: Thắng Lợi, Duy Tân, Thống Nhất, Trường Chinh các : Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk Wa thuộc TP Kon Tum; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 03.

Đơn vị bầu cử số 03 gồm các phường: Trần Hưng Đạo, Lợi, Nguyễn Trãi các Chư Hreng, Đoàn Kết, Hoà Bình, Đăk Năng, Ia Chim thuộc TP Kon Tum; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 03.

Đơn vị bầu cử số 04 gồm các : Đăk La, Mòn, Ngọc Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk, Đăk Ui thuộc huyện Đăk ; số đại biểu HĐND được bầu 03.

Đơn vị bầu cử số 05 gồm thị trần Đăk các : Đăk Pxi, Đăk Hring, Đăk Mar, Đăk Long thuộc huyện Đăk ; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 04.

Đơn vị bầu cử số 06: Huyện Đăk ; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 05.

Đơn vị bầu cử số 07: Huyệ Tu Rông; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 04.

Đơn vị bầu cử số 08: Huyện Ngọc Hồi; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 05.

Đơn vị bầu cử số 09: Huyện Đăk Glei; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 05.

Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Sa Thầy; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 05.

Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Ia Hdrai; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 03.

Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Kon Plông; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 04.

Đươn vị bầu cử số 13: Huyện Kon Rẫy; số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 04.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu 51 đại biểu/13 đơn vị bầu cử.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất