Bà Rịa-Vũng Tàu: Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử
f

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chủ tọa phiên họp.

(Ảnh: Bảo Khánh)

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 20, Thường trực và các Ban của  Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện các dự thảo: Báo cáo Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo giám sát “Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Báo cáo kết quả giám sát “Trường Dân tộc nội trú tỉnh”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Tờ trình về “Quy định nội dung chi, mức chi, thời gian chi bồi dưỡng, hỗ trợ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”…

*Trước đó, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá, thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thọ và đồng chí Trần Văn Tuấn đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, có trình độ văn hóa, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; đủ năng lực, sức khỏe và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm...

Hội nghị đã biểu quyết, thống nhất 100% giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thọ và  đồng chí  Trần Văn Tuấn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026.

*Cùng ngày, trong cuộc họp Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, các thành viên của bộ phận đã nghe Ủy ban bầu cử  tỉnh  báo cáo và cho ý kiến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH)  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đầy đủ nội dung các công việc, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định. Tỉnh có 2 đơn vị để bầu 6 ĐBQH; 11 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh; 66 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 559 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. UBND tỉnh đã ký biên bản thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về việc thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH 1 Ban bầu cử.

Số lượng cử tri sẽ tham gia bầu cử cũng đã được Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp tích cực rà soát. Tính đến ngày 30/1, tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh là 913.923 cử tri; trong đó bầu ĐBQH là 913.923 cử tri; HĐND tỉnh là 913.923 cử tri; HĐND cấp huyện là 912.525 cử tri, HĐND cấp xã là 873.707 cử tri.

Về công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến tổ chức hội nghị vào sáng 17/3, sớm trước 2 ngày so với mốc thời gian quy định. Hội nghị hiệp thương lần 2 bầu cử HĐND cấp huyện, xã dự kiến tổ chức từ ngày 15-18/3.

* Chiều cùng ngày, các đồng chí: Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban đã báo cáo tiến độ, nội dung triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử theo nhiệm vụ, chức năng được giao. Trong đó, cơ quan Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tổ chức các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, tiếp xúc cử tri, giới thiệu người ứng cử, hỏi-đáp về bầu cử…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về triển khai các hoạt động tuyên truyền cho cuộc bầu cử như công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đẩy mạnh thực hiện các nội dung truyền thông số; tổ chức in ấn tranh ảnh cổ động bầu cử, tài liệu và phổ biến tuyên truyền pháp luật về bầu cử…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất