Yên Bái hiệp thương cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đồng chí Tạ Văn Long Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị Hiệp thương (lần thứ nhất) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Yên Bái.

Theo số lượng, cơ cấu và thành phần, tỉnh Yên Bái được phân bổ tổng số 6 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XV; trong đó cư trú và làm việc tại địa phương 4 đại biểu, do Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3, trong đó lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, chuyên trách 1 đại biểu, MTTQ 1 đại biểu. Phân bổ theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu, do địa phương giới thiệu. Đại biểu cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm người dân tộc thiểu số ứng cử là 6, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: tổng số được bầu là 56 đại biểu, trong đó: đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31, đại biểu ở địa phương là 25.

Về số lượng đại biểu được bầu và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử, cơ cấu định hướng đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 31 người; đại biểu ở địa phương là 25 người. Cơ cấu kết hợp: đại biểu nữ gồm 20 người (35,7%), đại biểu tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 13 người (23,2%), đại biểu ngoài Đảng 6 người (10,7%), đại biểu là dân tộc thiểu số 23 người (41,1%), đại biểu tái cử 20 người (30,7%).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất lựa chọn, giới thiệu theo cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng theo đúng định hướng, hướng dẫn và quy định của Luật Bầu cử.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất cao với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất