Hưng Yên: Huyện Ân Thi quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử

Nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND huyện Ân Thi được bầu 33 đại biểu; HĐND cấp xã, thị trấn được bầu là 531 đại biểu. Để thực hiện tốt công tác bầu cử, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện Ân Thi đã tiến hành các bước bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong huyện theo đúng quy trình, bảo đảm thời gian theo quy định. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã tổ chức đã thống nhất giới thiệu 66 người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện và 969 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Quốc Toản  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Ân Thi. (Ảnh: HY)

Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên

phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Ân Thi. (Ảnh: HY)

Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tập huấn triển khai các văn bản, hướng dẫn nội dung, trình tự giới thiệu và làm hồ sơ những người ứng cử… được tiến hành đúng thời gian, trình tự; các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 cũng được chuẩn bị chu đáo; số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã được công bố; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được tăng cường…

Về thực hiện Nghị quyết số 277 của HĐND tỉnh được huyện Ân Thi triển khai thực hiện nghiêm túc.Trong đó, việc bố trí, sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn và tổ dân phố được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp và bảo đảm hoạt động hiệu quả. Hiện số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong huyện là 205 người, giảm 40 người; ở thôn còn 900 người, giảm 649 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 277; việc đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, công tác xét duyệt chi trả phụ cấp và các chế độ hỗ trợ được thực hiện kịp thời…

Phát biểu trong buổi làm việc tại huyện Ân Thi, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đề nghị: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Uỷ ban bầu cử huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiến hành các bước bảo đảm theo đúng trình tự, luật định. Trước mắt, huyện và các xã, thị trấn cần chuẩn bị thực hiện tốt công tác hiệp thương lần 2 để thỏa thuận, thống nhất giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, nhất là cử tri hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân tại địa phương; xây dựng các phương án tổ chức bầu cử để ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 277, huyện Ân Thi cần tiếp tục rà soát, thực hiện bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 277 nhằm góp phần tinh gọn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy ở cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất