Sơn Dương hướng dẫn nội dung thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND
Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 02/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông báo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện được bầu 40 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 80 người, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. 

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí nhấn mạnh, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 22/02/2021 đến ngày 14/3/2021, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI cần nghiên cứu, bám sát văn bản hướng dẫn, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử, đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện đã hướng dẫn làm hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các nội dung, đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, thời gian theo quy định. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc cần trao đổi cụ thể, để triển khai các bước theo đúng quy trình, hướng dẫn; đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi hoàn tất các bước giới thiệu người ứng cử, gửi biên bản về ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương./.     

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất