Công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Hồ Chí Minh đang được triển khai đúng tiến độ
Phiên họp thứ III về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Phiên họp thứ III về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Ngày 2/3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Phiên họp thứ III về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Theo ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban Hành chính - Tổng hợp, Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đúng tiến độ. Các tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử Thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện phục vụ công tác bầu cử; triển khai các chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, lập dự toán, chuẩn bị in ấn tài liệu phục vụ bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của Thành phố tổ chức hội nghị với đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; hướng dẫn trình tự tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác (hoặc nơi làm việc)…

Thành phố Thủ Đức, 5 huyện (Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè) và 63 xã, thị trấn của TP Hồ Chí Minh đã thành lập Ủy ban Bầu cử; xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức công tác bầu cử; thực hiện báo cáo dân số và biến động dân số trên địa bàn; thống kê, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của các tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử Thành phố và thành phố Thủ Đức, 5 huyện của TP Hồ Chí Minh trong triển khai tốt kế hoạch chuẩn bị bầu cử; đề nghị tiếp tục thực hiện tốt các công việc trọng tâm trong thời gian tới, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian và nội dung theo quy định của pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố nhấn mạnh, các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của Thành phố, đảm bảo công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đạt hiệu quả với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử; hoàn tất hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho cơ sở chủ động về vấn đề kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định.

Riêng với thành phố Thủ Đức và 5 huyện cần làm tốt việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã, thị trấn; nắm chắc biến động nhân sự trên địa bàn, nhất là tại các địa phương có các khu công nghiệp, trường Đại học, làm tốt danh sách cử tri vãng lai là công nhân, sinh viên để phục vụ công tác bầu cử.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri TP Hồ Chí Minh sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa mới (trong đó có 15 đại biểu Trung ương giới thiệu) và 95 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri tại 16 quận của TP Hồ Chí Minh sẽ bầu 2 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh. Cử tri thành phố Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức (40 người). Cử tri tại các xã, thị trấn thuộc 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè) sẽ bầu 4 cấp là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (35 người/huyện) và tổng số 1.838 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn của 63 xã, thị trấn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất