Nhiều tỉnh, thành tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND

*Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015; dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Hà Nam. Đối với nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo dự kiến phân bổ, số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Nam được phân bổ bầu 06 đại biểu. Trong đó có 04 đại biểu làm việc tại địa phương và 02 đại biểu do trung ương giới thiệu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương có 03 đại biểu được cơ cấu định hướng, có 01 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn. Tổng số đại biểu được phân bổ ứng cử là 10 người, trong đó có 04 đại biểu là nữ, 02 đại biểu trẻ tuổi, 02 đại biểu là người ngoài đảng, 02 đại biểu tái cử (trong đó có 01 đại biểu đề nghị trung ương giới thiệu về và 01 đại biểu do tỉnh giới thiệu), số lượng tự ứng cử là 02 người.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Báo Hà Nam

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Báo Hà Nam

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh cũng thông báo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử gồm: Khối Đảng có 12 đại biểu; Cơ quan HĐND tỉnh có 16 đại biểu; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có 16 đại biểu; Khối Đoàn thể có 16 đại biểu; Khối Nội chính có 08 đại biểu; Bí thư, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có 21 đại biểu; Khối Doanh nghiệp có 09 đại biểu; tôn giáo có 02 đại biểu. Về cơ cấu đại biểu, có ít nhất 30 người là đại biểu nữ được giới thiệu trong tổng số người ứng cử chính thức; tỷ lệ người ngoài đảng được giới thiệu ít nhất là 10 người; tỷ lệ người trẻ tuổi được giới thiệu ứng cử ít nhất là 10 người; tỷ lệ đại biểu tái cử được giới thiệu ít nhất là 15 người.

Đặc biệt, trong định hướng và phân bổ đại biểu HĐND khóa mới, tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước giảm so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 50 người.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến nhằm tạo sự thống nhất các nội dung và nhất trí với số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo hiệp thương đúng quy trình, có chất lượng.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, trong vòng 05 ngày kể từ ngày tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu số lượng, thành phần cho phù hợp trước khi tiến hành Hiệp thương lần thứ hai.

*Tại Cần Thơ, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới.

Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ tiến hành họp phiên thứ hai để trao đổi, thống nhất các công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, địa phương có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm đơn vị bầu cử số 1 quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền; Đơn vị bầu cử số 2 gồm quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai và đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ có 11 đơn vị. Nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có 54 đại biểu; cấp huyện 287 đại biểu và cấp xã hơn 2.000 đại biểu.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, tỉnh đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ tới và tiếp tục thực hiện các công việc để tiến hành hiệp thương lần thứ hai.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ yêu cầu các thành viên, tổ giúp việc phải chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Trong đó, thực hiện nghiêm, theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử quốc gia; đối với Ủy ban Bầu cử thành phố phải chuẩn bị kỹ lưỡng các công việc, chuẩn bị tốt cho việc hiệp thương lần thứ hai, danh sách, thành phần người ứng cử… Đồng thời, thành lập đơn vị để tiếp nhận hồ sơ ứng cử đảm bảo đúng quy trình và thời hạn theo hướng dẫn.

*Tại An Giang, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, tỉnh An Giang được phân bổ 9 đại biểu Quốc hội, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 4, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5. Cơ cấu định hướng là 04 đại biểu: Lãnh đạo chủ chốt tỉnh 01, đại biểu chuyên trách 01 đại biểu, đại biểu Quân đội 01, đại biểu Viện Kiểm sát 01, cơ cấu hướng dẫn là 01 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực: Hiệp hội, nghiệp đoàn sản xuất kinh doanh … Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu là 12 người, gồm: dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 02 người thuộc dân tộc khmer, đại diện Phụ nữ là 06 người và tái cử 04 người.

Theo Công văn số 09/HĐND-TT ngày 04/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số lượng đại biểu Hội đồng nhân tỉnh An Giang khóa X gồm 62; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 103, qua các bước hiệp thương chọn ra 62 người để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới. Gồm:

Khối Đảng: 18 người, Khối Nhà nước: 28 người, Khối lực lượng vũ trang: 03 người, Khối tư pháp: 01 người, Khối Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các thành phần khác: 53 người

Cơ cấu, thành phần: đại diện phụ nữ ít nhất chiếm 35%, lớp trẻ (dưới 40 tuổi): không dưới 15%, người ngoài Đảng: không dưới 10%.

Tại hội nghị hiệp thương, tất cả các đại biểu đã biểu quyết nhất trí về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất