Bảo đảm việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đạt kết quả tốt nhất

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Bộ Nội vụ tổ chức mới đây.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị:

Thứ nhất, các cơ quan Trung ương liên quan khẩn trương có văn bản trả lời, giải đáp những vướng mắc, khó khăn theo kiến nghị đề xuất của địa phương; có hướng dẫn chi tiết những công việc phải thực hiện trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Mạnh Tân)

Thứ hai, các địa phương tiếp tục gửi kiến nghị, đề xuất về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương liên quan để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử; căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện và cấp xã, nhất là đối với các thành viên Tổ bầu cử; tổ chức các hội nghị quán triệt và phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện; in ấn và cấp phát tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đến các tổ chức phụ trách bầu cử. Trong trường hợp cần thiết, thí điểm bổ sung các hướng dân cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ ba, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cấp xã, các tổ chức phụ trách bầu cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo kế hoạch, lịch trình đã quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức phụ trách bầu cử kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan Trung ương có liên quan để xem xét, giải quyết.

Thứ tư, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021. Vì vậy, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai tổ chức thực hiện để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tại hội nghị này, đại diện Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài chính, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày những nội dung căn bản về công tác bầu cử; những đề xuất, kiến nghị của các địa phương./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất