Quảng Trị: Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị ngày 08/2 cho biết đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng nhằm thỏa thuận thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng điều hành hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc)

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng điều hành hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc)

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trình bày Công văn 683/UBTVQH14-CTĐB ngày 26/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về dự kiến phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Quân đội. Theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương, cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ, dân tộc, có kinh nghiệm và khả năng đóng góp cho hoạt động của Quốc hội. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu là 2 người (dân tộc Bru - Vân Kiều 1 người và dân tộc Tà Ôi 1 người); phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu tái cử 2 người.

Kết quả, Hội nghị thống nhất thỏa thuận tổng số người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 15, trong đó có dự kiến người tự ứng cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất