Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ Nhất

Theo Dự thảo Chương trình hoạt động của Tiểu ban, trên cơ sở nhiệm vụ chung do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định tại Nghị quyết số 11/NQ – HĐBCQG, Tiểu ban đã cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chủ yếu là: giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử; nắm vững tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia xử lý những vấn đề phát sinh, không để xảy ra bất ngờ, bị động.

Tiểu ban có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành hữu quan và Ủy ban bầu cử cấp tỉnh thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định, kết luận của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế liên quan đến cuộc bầu cử. Phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế trong quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử ở một số bộ, ngành, địa phương, địa bàn trọng điểm. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Phiên họp (Ảnh: Hoàng Ngọc)

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các Bộ Công an, Quốc phòng, Y tế báo cáo về kế hoạch triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao và thảo luận về các vấn đề Tiểu ban cần quan tâm, theo dõi và kịp thời xử lý.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc  hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, Bộ Quốc phòng triển khai một số nội dung thiết thực.

Cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026 và các nội dung chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021- 2026; xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2026.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, nội ngoại biên, không gian mạng và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn cả nước để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi nắm chắc tình hình trên không gian mạng, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá những tin, bài chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, kích động người dân tụ tập, biểu tình, gây rối...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, bầu cử Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, vừa phải phòng, chống các thế lực thù địch chống phá, vừa thực hiện các mục tiêu kép về phòng chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế và làm tốt công tác bầu cử. Vì vậy, các thành viên Tiểu ban và các cơ quan có liên quan cần bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ đã được phân công, lên kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử. Việc tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát đi địa phương cần được sắp xếp hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nhiệm vụ của các Bộ đã được nêu trong Chương trình hoạt động của Tiểu ban. Hiện nay, các Bộ đang tập trung cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đề nghị các đồng chí ủy viên tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch, phương án đã triển khai đồng thời xây dựng các kế hoạch chi tiết bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trong xây dựng các phương án cần rà soát, nghiên cứu kỹ, đặc thù địa phương, địa bàn, các phương án có thể diễn ra để chủ động trong việc xử lý tình huống..../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất