Nhân sự cấp ủy phải gắn liền với bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Hình ảnh tại buổi làm việc.

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Ngày 19/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng dự làm việc có các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Gia Lai là tỉnh phía bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên hơn 15.510 km2; dân số trên 1,5 triệu người, gồm 44 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23%. Tỉnh có 90 km đường biên giới giáp với Vương quốc Căm-pu-chia. Toàn tỉnh hiện có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, với  220 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc; 954 tổ chức cơ sở đảng; 3.278 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh là 60.603. Đây là tỉnh có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng - an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển với Cảng Hàng không Pleiku, đường Đông Trường Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kết nối Gia Lai với các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và nhiều địa phương trong nước và quốc tế.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, kịp thời, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh; bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở tiến hành an toàn, cơ bản theo tiến độ, kế hoạch.

Đến nay, đã có 3.322/3.322 (đạt 100%) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 954/954 (đạt 100%) tổ chức cơ sở đảng; có 17/21 (đạt 80,95%) đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi đạt 16,52%, cán bộ nữ đạt 26,44%; cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 37,19%.

Tỉnh đã hoàn thành các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đúng tiến độ để chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch.

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 7,83%, vượt Nghị quyết đề ra; GRDP đến năm 2020 đạt 80.989 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015, giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1%, giảm còn dưới 6,25%, đời sống vùng nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh Gia Lai đã đạt được, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong toàn Đảng, tạo sức lan toả trong xã hội, trong nhân dân; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, lợi ích cục bộ, xa dân “lợi ích nhóm” và tham nhũng, tiêu cực. “Chỉ có đoàn kết thống nhất, Đảng bộ tỉnh mới sáng suốt đưa ra quyết định đúng và trúng những vấn đề trọng yếu, mới chọn ra được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tâm, có tài phụng sự cho lợi ích của tập thể, cho cách mạng và vì Nhân dân” – đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần tổng kết rút kinh nghiệm đại hội cấp trên cơ sở để chuẩn bị thật tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị cần thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, bố cục hợp lý, cân đối, đảm bảo lô-gic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế; làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; lãnh đạo phát triển kinh tế là trung tâm; văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là thường xuyên, trọng yếu; lãnh đạo hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục. Chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đúng kế hoạch trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị, bảo đảm tính chiến đấu, tính phê bình và tự phê bình, tính đảng, tính đoàn kết, tính xây dựng, với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm một cách hiệu quả nhất.

Về công tác nhân sự cấp ủy, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, phải gắn liền với việc thực hiện công tác nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan; tránh tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc, gây bức xúc trong Đảng bộ và trong Nhân dân. Kết hợp hài hoà giữa kế thừa và đổi mới; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng khiếu của cán bộ; giữa kinh nghiệm và chiều hướng phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù… “Càng khó khăn, phức tạp thì càng thận trọng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, phát huy trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số” – đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng cho rằng, trong thời gian tới cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của các dân tộc Tây Nguyên, dự báo chính xác tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá, thực hiện đúng tiến độ việc lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Gia Lai cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, có giải pháp cải thiện hơn nữa năng lực điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển kinh tế theo chiều sâu, bền vững; chủ động và gìn giữ quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội… nhất là trong dịp diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục nhận diện và định vị Gia Lai trong tương quan khu vực và quốc gia để có chiến lược phát triển đúng hướng, khai thác được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh như phát triển năng lượng, thủy điện, du lịch, phát triển cây công nghiệp lâu năm,… Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt với các tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển Căm-pu-chia - Lào -Việt Nam.

Bên cạnh đó, tỉnh cần có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất