Hải Dương sẽ bầu 9 đại biểu Quốc hội và 63 đại biểu HĐND tỉnh
Đại biểu thảo luận về cơ cấu, số lượng người ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: PV)

Đại biểu thảo luận về cơ cấu, số lượng người ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. (Ảnh: PV)

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và biểu quyết nhất trí 100% với dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, tổng số ĐBQH tỉnh khóa XV được bầu là 9 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 5 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Số người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là 19 người. Cơ cấu gồm: đại biểu Trung ương giới thiệu 4 người; lãnh đạo chủ chốt tỉnh giới thiệu 2 người; đại biểu chuyên trách giới thiệu 3 người (cơ cấu kết hợp là nữ và trẻ tuổi); đại biểu Sở Tư pháp giới thiệu 4 người; đại biểu Sở Lao động Thương binh và xã hội giới thiệu 4 người (cơ cấu kết hợp là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng); đại biểu là nhà khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo giới thiệu 2 người.

Trong số ĐBQH tỉnh khóa XIV đang làm việc và cư trú tại tỉnh có 4 đồng chí không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; 2 đồng chí có thể tiếp tục giới thiệu tái cử.

Toàn tỉnh dự kiến có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH. Đơn vị bầu cử số 1 gồm: thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 gồm: thành phố Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà được bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 gồm các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang đươc bầu 2 đại biểu.

Về đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, hội nghị nhất trí biểu quyết 100% với số đại biểu dự kiến được bầu là 63 người, giảm 2 đại biểu so với khóa XV. Số lượng đại biểu giới thiệu ứng cử là 114 người.

Trong đó, khối Đảng giới thiệu 8 người, khối cơ quan dân cử 16 người, khối chính quyền 14 người, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội 13 người, khối cấp huyện, thị xã, thành phố 24 người, khối an ninh-quốc phòng 3 người, các tổ chức sự nghiệp 9 người, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 9 người, các tổ chức kinh tế 13 người, khối xã, phường, thị trấn 3 người và các tổ chức tôn giáo giới thiệu 2 người. Số người được giới thiệu tái cử là 29 người, 40 người là nữ, 14 người ngoài Đảng và 26 người trẻ tuổi./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất