Hòa Bình: Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp hồ sơ chậm nhất ngày 14/3

Ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng và quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã trình bày thông báo phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 58 đại biểu, tổng số người tự ứng cử và ứng cử tại các cơ quan, đơn vị là 116 đại biểu.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do UBMTTQ tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự làm hồ sơ giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo quy định: Trong quá trình thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đảm bảo trình tự đủ 3 bước: Họp lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử; hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 -  11/3/2021.

Đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh Hòa Bình hướng dẫn chi tiết hồ sơ ứng cử gồm: Đơn ứng cử đại biểu HĐND; sơ yếu lý lịch; tiểu sử tóm tắt; bản kê khai tài sản, thu nhập; mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 3 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm và các tài liệu khác (nếu có). Người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh được chuyển về Ủy ban Bầu cử tỉnh (Số 8A, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chậm nhất 17h ngày 14/3/2021. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ, Ủy ban Bầu cử tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ đến Ủy ban MTTQ tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương lần thứ hai./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất