Toàn tỉnh Quảng Trị có 16 đơn vị bầu cử
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại phiên họp.
(Ảnh: N.V
).

Tại phiên họp ngày 1/3 vừa qua, các thành viên UBBC tỉnh Quảng Trị đã thảo luận về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh.

Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021– 2026 được bầu là 50 đại biểu. Toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử, trong đó có 5 đơn vị bầu 4 đại biểu, 9 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu 2 đại biểu, 1 đơn vị bầu 1 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Trị có 6 đại biểu, trong đó đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 4 người, đại biểu trung ương giới thiệu 2 người.

UBBC tỉnh ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 4/3/2021.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước ngày 11/3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất ngày 14/3/2021. Tổng hợp, lập danh sách những người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh để chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hiệp thương lần thứ hai. Thời gian tổ chức hiệp thương lần thứ hai trước ngày 19/3/2021. Thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 14/3/2021.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang đề nghị các thành viên UBBC tỉnh bám sát các quy định và chức năng nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện những nội dung quan trọng đã được thảo luận tại phiên họp, nhất là các mốc thời gian đã được ấn định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021– 2026 để người dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử. Các cơ quan nội chính tăng cường nắm bắt tình hình bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Cũng trong ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã triển khai Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị quán triệt nội dung, hướng dẫn trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/1/2021 về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung”./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất