Phú Thọ: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử và thủ tục, hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh
 Đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: L.A).

Theo đó, quy trình giới thiệu, thủ tục, hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh được thực hiện theo 3 bước: Họp Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; tiến hành hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử. Căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử làm hồ sơ theo quy định.

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2 đến hết ngày 11/3/2021.

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử phải đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của các cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến của cử tri; trong trường hợp không đạt thì Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

Theo đồng chí Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ, các nội dung được triển khai tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai các hội nghị liên quan đến việc giới thiệu đại biểu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đúng các quy định của luật pháp.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Hải cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh Phú Thọ cùng nghiên cứu kỹ các quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng như các văn bản, kế hoạch, nghị quyết mà Ban Tổ chức Hội nghị đã cung cấp để lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn; đồng thời triển khai các hội nghị và hướng dẫn các ứng cử viên hoàn thiện, nộp hồ sơ ứng cử đúng thời gian quy định.

Trước đó, ngày 5/2, Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ thông báo về mẫu hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm các mẫu từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu số 04/HĐBC-QH

- Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH;

- Sơ yếu lý lịch: có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú, thực hiện theo mẫu số 02/HĐBC-QH;

- Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH;

- Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lí lịch và Tiểu sử tóm tắt). 

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

- Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

- Sơ yếu lý lịch: có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú, thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

- Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

- Bản kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lí lịch và Tiểu sử tóm tắt)

(File điện tử các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia: http://hoidongbaucuquochoi.vn hoặc trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ: http://sonoivu.phutho.gov.vn)

3. Một số lưu ý:

- Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn và theo các mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: các mẫu từ mẫu số 01/HĐBC-QH đến mẫu số 04/HĐBC-QH; mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: các mẫu từ mẫu số 06/HĐBC-HĐND đến mẫu số 09/HĐBC-HĐND theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Người ứng cử chữ ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

- Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử.

- Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú. 

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử:

a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện như sau:

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh Phú Thọ (Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ).

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ (Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ).

b) Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. (Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn tổ chức nhận hồ sơ ứng cử).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất