Ninh Bình tích cực triển khai công tác bầu cử

Tại huyện Yên Mô, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử huyện. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền và Tiểu ban Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngay sau khi được thành lập, các cơ quan giúp việc đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của ủy ban Bầu cử huyện cũng nhanh chóng được ban hành với lịch trình cụ thể. Công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thu hút sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và nhân dân. Các xã, thị trấn trong toàn huyện đã khẩn trương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đến ngày 27/1/2021, các xã, thị trấn đều đã thành lập xong Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng thời gian; các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử cấp xã cũng được thành lập với tổng số 438 thành viên.

Huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  (Ảnh: Hồng Hạ)

Huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Hồng Hạ)

Theo quy định, số đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 32 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND các xã, thị trấn được bầu là 416 đại biểu. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã yêu cầu các ban, ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Trên cơ sở số lượng được bầu, ủy ban MTTQ huyện, xã đã khẩn trương triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, huyện Yên Mô đã thống nhất cơ cấu, thành phần số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 người. Trong đó, đại biểu nữ là 23 người (chiếm 36,51%); đại biểu tuổi trẻ 15 người (chiếm 23,81%); đại biểu ngoài Đảng 7 người (chiếm 11,11%); đại biểu tái cử là 9 người (chiếm 14,29%). Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐNĐ tiến hành giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đúng các quy trình của Luật. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 808 người.

Tại huyện Gia Viễn, cùng với việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, UBND huyện Gia Viễn đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 15 thành viên,

Ở cấp xã, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp, từ ngày 25/1 đến ngày 28/1,  đã có 21/21 xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, với tổng số 226 thành viên.

Huyện cũng đã thực hiện xong dự kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 64 người trước ngày 5/2.

Được biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 40 cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, trường học, các xã, thị trấn giới thiệu 58 người ứng cử, được phân bổ như sau: Các cơ quan Đảng 17 người, các cơ quan nhà nước 19 người, khối nội chính 4 người, MTTQ và các đoàn thể 10 người, giáo dục 6 người, tôn giáo 1 người và sự nghiệp kinh tế 1 người. Đồng thời yêu cầu từ ngày 25/2 đến ngày 8/3 các cơ quan, đơn vị, xã thị trấn có chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện phải triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị mình, chậm nhất là 17h ngày 14/3 người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Ở cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở 21/21 xã, thị trấn và đã hoàn thành xong trước ngày 9/2. Số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu theo Luật định là 500, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 1.031 người.

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện cũng vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử, những người giữ chức danh văn phòng - thống kê các xã, thị trấn và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trưng tập phục vụ công tác bầu cử./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất