Lai Châu: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu HĐND tỉnh
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Kim Anh)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Kim Anh)

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Sở Nội vụ đã thông báo phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông báo phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu là 6 đại biểu; số đại biểu do địa phương giới thiệu là 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 2 đại biểu. Giới thiệu là 84 người hiện đang công tác tại 60 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, các đại biểu đã phát biểu ý kiến về việc giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND các cấp; việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại các cơ quan, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp và những nội dung liên quan trong việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đồng chí Sùng A Hồ – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo việc giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ người ứng cử của đơn vị mình theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các văn bản liên quan. Thời gian nộp hồ sơ của các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 chậm nhất vào 17 giờ ngày 12/3/2021 để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất