Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng học tập Nghị quyết Đại hội Đảng
Đại biểu đến từ các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Kon Tum học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII được tỉnh Kon Tum xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh tư liệu             

việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Kon Tum lần này ngoài việc đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Đây là thông tin vừa được Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hòa cho biết, đồng thời nhấn  mạnh: Đến nay các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đang khẩn trương chỉ đạo việc tố chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp ủy trực thuộc. Tỉnh này đang phấn đấu đến 30/6/2021 sẽ hoàn thành công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khoá XII.

“Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ngay sau đợt học tập lần này (sau 30/6/2021) ít nhất 05 ngày làm việc sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy”- đồng chí Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum cũng chỉ đạo, ngoài việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn phải được các cấp, các ngành tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động./.

Phản hồi

Các tin khác