• Đảng bộ tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

  (ĐHXIII) - Thời gian còn lại trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác tuyên truyền, vận động, học tập, xây dựng, triển khai các nghị quyết; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026…

 • Trà Vinh đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

  (ĐHXIII) -  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường đề nghị các cấp ủy đảng trong tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa các chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII đi vào chiều sâu…

 • Cần nhanh chóng đề xuất kiến nghị chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức

  ​(ĐHXIII) –Nhiệm vụ trước mắt cấp bách hiện nay là cần nhanh chóng xây dựng, đề xuất kiến nghị cơ chế chính sách đặc thù để phát triển TP Thủ Đức bởi vì TP Thủ Đức với điều kiện đặc thù thì phải có cơ chế đặc thù.

 • Cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

  (ĐHXIII) - Ngày 7/4, an Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 • Quảng Ninh sẽ đầu tư thỏa đáng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  (ĐHXIII) - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, coi đây là yếu tố quan trọng, là nền tảng vững chắc để tạo đà cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

 • Văn Bàn (Lào Cai): Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng

  (ĐHXIII) - Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn (Lào Cai) tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; tập trung thực hiện 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI. Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Huyện An Lão (Bình Định) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

  (ĐHXIII) - Trong thời gian tới, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và 04 chương trình hành động của Huyện ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Hà Giang: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

  (ĐHXIII) – Trong quý I, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh Hà Giang đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Lào Cai: Xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tế của tỉnh

  (ĐHXIII) – Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm thảo luận về chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Nội dung kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo về thi hành điều lệ Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; Công tác tổ chức cán bộ.

 • Nam Định: Triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (ĐHXIII) - Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất