• Văn Bàn (Lào Cai): Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng

  (ĐHXIII) - Giai đoạn 2021 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn (Lào Cai) tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đẩy mạnh triển khai 18 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; tập trung thực hiện 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI. Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Huyện An Lão (Bình Định) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

  (ĐHXIII) - Trong thời gian tới, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và 04 chương trình hành động của Huyện ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 • Hà Giang: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

  (ĐHXIII) – Trong quý I, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh Hà Giang đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Lào Cai: Xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tế của tỉnh

  (ĐHXIII) – Ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nhằm thảo luận về chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2021 của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Nội dung kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo về thi hành điều lệ Đảng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; Công tác tổ chức cán bộ.

 • Nam Định: Triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (ĐHXIII) - Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 • Lào Cai: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng

  (ĐHXIII) - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Đỗ Thanh Lãng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng Đảng bộ sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 • Quảng Ngãi quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

  (ĐHXIII) - Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu, nắm vững các nội dung của Nghị quyết để tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh.

 • Lào Cai đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

  (ĐHXIII) - Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào những nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm vụ năm 2021… với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lào Cai trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

 • Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  (ĐHXIII) - Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Niềm tin vào nhân sự mới của Đại hội XIII

  (ĐHXIII) – Đại hội XIII của Đảng vừa bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị cũng như các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới của Đảng. Quan tâm và theo dõi suốt quá trình diễn ra Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại miền Trung – Tây Nguyên đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng lớn về đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ này.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10