Nam Định: Triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Thu) 

Ngày 17/3, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 20-10-2018 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 6-6-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2020 Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo hoạt động của các bộ phận chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo duy trì đều đặn, nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang nhóm đấu tranh, phản bác của tỉnh; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thành lập các trang, nhóm Facebook đấu tranh, phản bác ở địa phương, đơn vị.

Tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Đến nay, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đều đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc, đồng thời thường xuyên quan tâm kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, nhất là sau đại hội Đảng bộ cấp huyện để đi vào hoạt động hiệu quả.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu kiện toàn nhóm chuyên gia, nhóm cộng tác viên của tỉnh; đồng thời xây dựng phương án hoạt động cụ thể của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tại các địa phương, đơn vị...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo đạt được trong năm 2020, nhất là công tác kiện toàn tổ chức; tham mưu, chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nên hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các đơn vị thành viên cần tập trung nâng cao chất lượng. Trong đó, thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là nhận diện, theo dõi các thông tin chống phá bầu cử, các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước. Tập trung lan tỏa thông tin tích cực, khẳng định những thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác