Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong năm 2021
Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Tham dự Hội nghị còn có toàn thể các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ và hơn 200 các đồng chí cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể; các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng, đại diện các tổ chức đảng và đảng viên được khen thưởng. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đại diện một số Ban xây dựng Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2020 Đảng ủy Bộ đã tập trung thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đồng bộ, tích cực việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo Quyết định 209 ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị; Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao XXVIII, đồng thời tích cực đóng góp vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm Việt Nam thực hiện “nhiệm vụ kép” là Chủ tịch ASEAN và Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước những tác động của đại dịch COVID-19; Triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng với khối lượng công việc lớn hơn và chất lượng từng bước nâng cao.

Báo cáo cũng đã nêu 7 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2021 - “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” theo chủ trương của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu đã nghe các tham luận, ý kiến phát biểu của đại diện các tổ chức đảng trực thuộc về việc triển khai tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, công tác tuyên giáo, kiểm tra giám sát, tổ chức xây dựng Đảng và vai trò của tổ chức đảng lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã đạt được trong năm 2020; những thành công và kinh nghiệm trong năm 2020 là cơ sở để Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục ghi những dấu ấn mới trong năm 2021.

Về phương hướng năm 2021, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số trọng tâm cần cụ thể hóa trong chương trình công tác của Đảng bộ.

Một là, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những nội dung đường lối đối ngoại. Hội nghị Ngoại giao 31 cần triển khai đồng bộ các nội dung về công tác đối ngoại, công tác xây dựng ngành và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị có các đồng chí Đại sứ - Bí thư cấp ủy ở ngoài nước tham dự là dịp để triển khai sâu rộng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại thành chương trình hành động trong cả nhiệm kỳ ở các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước.

Thứ hai, với chức năng, nhiệm vụ hiện nay, khối lượng công việc của Đảng ủy Bộ Ngoại giao lớn hơn rất nhiều, với nhiều đặc thù. Vì vậy, Đảng ủy Bộ cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng ở ngoài nước theo hướng vừa đảm bảo quy định chung, vừa đảm bảo tính đặc thù của công tác đảng ngoài nước.

Thứ ba, cần tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách công tác đảng, quy chuẩn, quy trình hóa thủ tục, lề lối công tác, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, khẳng định “nhiệm vụ chính trị đối ngoại ngày càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng Đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức, để lãnh đạo toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao”.

Đồng chí nhấn mạnh đây vừa là quan điểm, nguyên tắc và phương châm hành động, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ quán triệt, triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại, công tác đảng hiệu lực, hiệu quả đáp ứng kỳ vọng của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Giấy khen của Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho 6 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XXVIII; Trao tặng Huy hiệu đối với 8 đồng chí đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phản hồi

Các tin khác