Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước lần thứ 3

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thùy Lê)

Trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2021, đồng chí Nguyễn Bá Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.

Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên; quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, toàn Ngành đã hoàn thành cơ bản Kế hoạch kiểm toán năm 2020 với nhiều phát hiện và kiến nghị kiểm toán quan trọng, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 119 văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp 131 báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy cũng đã lãnh đạo toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trong vai trò Chủ tịch ASOSAI, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững...

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng thông qua việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV trên cơ sở thẳng thắn tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy và lãnh đạo từng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động các ban tham mưu của Đảng ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với các dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết của BCH Đảng bộ KTNN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN nhấn mạnh: Năm 2020, nhiều khó khăn thách thức do dịch COVID-19 bùng phát, kèm theo đó là thiên tai, suy thoái kinh tế trong nước và quốc tế đã tác động mạnh đến hoạt động của KTNN. Tuy nhiên, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành khắc phục khó khăn, khẩn trương triển khai các đoàn kiểm toán sau khi dịch ổn định, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, đảm bảo chất lượng đề ra.

Đảng bộ KTNN đã đoàn kết, thống nhất, cộng sự cao; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng tốt, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiện toàn bộ máy, nhân lực.

Trong thời gian tới, Đảng bộ cần chú trọng thực hiện 3 Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và các hoạt động của Ngành. Đây chính là những nội dung cốt lõi, thể hiện trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của KTNN.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp phải chú trọng nâng cao năng lực của kiểm toán viên, nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của người đứng đầu; có chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết cũng như chương trình kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên./.

Phản hồi

Các tin khác