Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: Thành Công

Ngày 22-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII chỉ rõ, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban Đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phát huy tính sáng tạo của các cấp, ngành, xử lý linh hoạt, hiệu quả các công việc, phù hợp với thực tế của địa phương, đồng thời kế thừa kinh nghiệm tổ chức đại hội của các nhiệm kỳ trước.

Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng báo cáo chính trị rất công phu, kỹ lưỡng, trách nhiệm, có chất lượng và tính thực tiễn cao. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh ngắn gọn, trọng tâm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã xác định cụ thể các đề án, chương trình lớn, trọng tâm để thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chính nêu trong nghị quyết đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định, đúng thẩm quyền, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã phát huy trí tuệ, dân chủ, dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận các dự thảo văn kiện. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã chỉ đạo xây dựng hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu của cả nhiệm kỳ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động trong lãnh đạo triển khai thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các tập thể.  Ảnh: Thành Công

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Thành Công

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác hậu cần. Công tác tổ chức đại hội có nhiều đổi mới. Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo, định hướng để các đảng bộ trực thuộc, hướng dẫn cơ sở xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảm bảo tính liên thông, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy cần khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng đổi mới về phương thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng; đồng thời nhanh chóng hoàn thiện, ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, từng địa phương, cơ quan, đơn vị phải khẩn trương, kịp thời tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu, các cấp ủy tiếp tục phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo thành công, an toàn, đúng quy định. Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 24 tập thể, 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác