Tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Trong những ngày này,  Ban Tuyên Giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  các tỉnh: Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng đã lần lượt tổ chức lớp học quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ , đảng viên.

Để thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 26-11-2020 của tỉnh ủy Ninh Thuận về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Tuyên giáo, tuyên huấn của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận quán triệt các nội dung trong chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TU của Tỉnh ủy và nghe hướng dẫn tổ chức các lớp học tập và triển khai Nghị quyết tại các chi, đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống.

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

P

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội cho đội ngũ trí thức.

(Ảnh: Hà My)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho rằng, việc chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần kết hợp xây dựng chương trình kế hoạch hành động thiết thực, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong, đánh giá đúng thực chất việc học tập Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội và chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 90 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo đang công tác, sinh hoạt tại Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp đó, các đại biểu nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời quán triệt, phân tích làm rõ thêm về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ này.

Sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII thành công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan nhanh chóng biên soạn tài liệu quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở kế hoạch này, ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội, trực tuyến đến 10 điểm cầu với sự tham dự của hơn 1.500 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếp đó, ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí. Ở cấp cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng cũng đã lên kế hoạch tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành trước ngày 25/12./.

Phản hồi

Các tin khác