Đà Nẵng: Bổ nhiệm, phân công cán bộ nhiệm kỳ mới
Đại diện lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này.

Đại diện lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ thôi giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy đối với đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng thời phân công, điều động đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng cũng công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ thôi giữ chức Phót rưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đối với đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng cũng công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ thôi giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy đối với đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và phân công, điều động đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp nhận, phân công đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 Ủy viên do đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; chuẩn y 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, gồm: Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Lê Đình Cường và Trần Văn Đông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mớI, mỗi đồng chí tiếp tục phát huy hết năng lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố./.

 

Phản hồi

Các tin khác