Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Bạc Liêu và Gia Lai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phan Thanh Duy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phan Thanh Duy

Cụ thể, tại Quyết định số 1978/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Lần lượt tại các Quyết định số 1979/QĐ-TTg và 1980/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà và đồng chí Nguyễn Đức Hoàng để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ./.

 

Phản hồi

Các tin khác