Điện Biên: Bầu cán bộ chủ chốt UBND, HĐND
Đồng chí Lò Văn Phương

Đồng chí Lò Văn Phương

Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tham gia đảm nhận các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/8/2020 và ngày 2/10/2020; Quyết định số 2425-QĐNS/TW, ngày 27/10/2020 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 7/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo 5 bước theo Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất giới thiệu đồng chí Lò Văn Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV ứng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thống nhất giới thiệu 2 đồng chí: Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên và Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông để ứng cử chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi xem xét, phân tích tình hình thực tế, trên tinh thần trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, đại biểu đã tín nhiệm cao nhân sự mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình. Các đồng chí được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu để ứng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 - 2021 lần này là những đồng chí: Lò Văn Phương, Vừ A Bằng, Phạm Đức Toàn./.

Phản hồi

Các tin khác